Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp dạy từ ngữ theo chủ đề trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa phân môn Luyện từ và câu lớp 2, điều tra, khảo sát thực trạng dạy và học Luyện từ và câu, từ đó thấy được những thuân lợi và khó khăn của GV và HS thông qua giờ dạy và các bài tập mở rộng vốn từ để đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, giúp học sinh nắm vững kiến thức về từ ngữ cho học sinh lớp 2 của trường. | PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong các môn học ở tiểu học thì môn Tiếng Việt là môn học trung tâm trong các môn học có vị trí quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ. Thông qua môn Tiếng Việt giáo viên đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy óc quan sát trí tưởng tượng óc thẩm mỹ giáo dục cho học sinh những tư tưởng đạo đức trong sáng lành mạnh. Có thể nói không có Tiếng Việt thì không có một hoạt động nào khác trong nhà trường. Qua môn Tiếng Việt học sinh được rèn 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Luyện từ và câu là một phân môn có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ của môn Tiếng Việt bậc Tiểu học. Từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ câu là đơn vị nhỏ nhất có thể thực hiện chức năng giao tiếp. Vai trò của từ và câu trong hệ thống ngôn ngữ quyết định tầm quan trọng của việc dạy Luyện từ và câu. Việc dạy luyện từ và câu nhằm mở rộng hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về từ và câu rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng tình cảm của mình đồng thời giúp cho học sinh có khả năng hiểu các câu nói của người khác. Mặt khác ngôn ngữ còn là yếu tố cấu thành dân tộc duy trì và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc. Trong giao tiếp nếu không nắm được nghĩa của từ thì người tiếp nhận sẽ không hiểu thậm chí hiểu sai lệch vấn đề. Còn bản thân người nói thì khó làm cho người nghe hiểu ý mình cùng với việc non yếu ngữ pháp non yếu việc sử dụng từ ngữ làm cho giao tiếp khó khăn và không đạt hiệu quả. Ta phải hiểu được từ có khả năng huy động vốn từ và biết cách sử dụng từ. Vì thế việc dạy học từ ngữ là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống môn học trong nhà trường. Luyện từ và câu có vai trò hướng dẫn trong việc nghe nói đọc viết phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của các em. Phân môn luyện từ và câu là một phân môn được tôi quan tâm nhiều trong môn Tiếng Việt. Trong quá trình giảng dạy với lòng say mê nghiên cứu tìm tòi học tập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    17    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.