Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu thực trạng dạy và học Tập đọc để đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tập đọc cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Thanh Liệt. | MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ở bậc Tiểu học Tiếng Việt là môn học trung tâm trong các môn học có vị trí quan trọng hàng đầu. Thông qua môn Tiếng Việt giáo viên đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy óc quan sát trí tưởng tượng óc thẩm mĩ giáo dục những tư tưởng đạo đức trong sáng lành mạnh. Qua môn Tiếng Việt học sinh được rèn bốn kĩ năng nghe nói đọc viết. Tập đọc là một phân môn có vị trí đặc biệt của môn Tiếng Việt bậc Tiểu học. Nó hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu tiên trong trường tiểu đọc chúng ta đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần biết tìm hiểu đánh giá cuộc sống nhận thức các mối quan hệ xung quanh giao tiếp với thế giới bên trong của người khác hiểu tư tưởng tình cảm của người khác. Khi đọc các tác phẩm văn chương chúng ta được thức tỉnh về nhận thức biết rung động tình cảm nảy nở ước mơ bồi dưỡng tâm hồn. Năng lực đọc của học sinh được hình thành từ hai hình thức đọc đọc thành tiếng và đọc thầm. Đọc đúng đọc diễn cảm là yêu cầu mục đích mà dạy đọc hướng tới đó chính là nội dung của việc luyện đọc. Luyện đọc đúng diễn cảm cũng chính là cái đích của quá trình đọc thành tiếng. Đọc thành tiếng là một hình thức không thể thiếu được của quá trình dạy đọc. Trong khi đó tôi thấy việc rèn đọc của học sinh còn nhiều hạn chế. Vẫn còn một số học sinh có tốc độ đọc còn chậm đọc chưa trôi chảy ngắt giọng chưa đúng giọng đọc nhỏ đọc chưa hay Kết quả học đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Đối với giáo viên chất lượng giảng day là nhiệm vụ hàng đầu. Giáo viên có dạy tốt thì kết quả học tập của học sinh mới được nâng cao. Giáo viên dạy tốt hay không được đánh giá ở thành tích học tập của học sinh. Tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn. Tôi thấy mình cũng còn lúng túng khi dạy Tập đọc Cần dạy học sinh đọc bài tập đọc này với giọng như thế nào Làm thế nào để chữa lỗi phát âm cho học sinh một cách triệt để nhất Làm thế nào để các em đọc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    372    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.