Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Đổi mới phương pháp tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu nhi trường tiểu học Thanh Liệt

Mục đích của sáng kiến này là trên cơ sở nghiên cứu truyền thống Đội kết hợp với thực trạng tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 để đề xuất “đổi mới phương pháp tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 cho thiếu nhi trường Tiểu học” nhằm nâng cao hiệu quả của buổi lễ. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CHO THIẾU NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực môn Công tác Đội Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Thị Thu Hà Đơn vị công tác Trường Tiểu học Thanh Liệt Chức vụ Giáo viên Tổng phụ trách Đội 1 NĂM HỌC 2019 2020 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN III. KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN .1 IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN V. PHẠM VI NGHIÊN VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ KỈ NIỆM CHO THIẾU NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Một số khái niệm cơ bản .3 2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu 3. Vai trò ý nghĩa của Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM. 5 4. Chuẩn cần đạt của Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP II. THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CHO THIẾU NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Đặc điểm chung của Liên 2. Ưu điểm và bất III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI CHO THIẾU NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Phương pháp thiết kế chương trình lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP 2. Phương pháp thành lập Ban điều hành buổi IV. ĐÁNH GIÁ KẾT KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 15 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Xã hội chủ nghĩa XHCN Thanh niên cộng sản TNCS Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh TNTP HCM Nhà xuất bản NXB Giáo viên GV Học sinh HS Ban giám hiệu BGH PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tổ chức Đội là lực lượng nòng cốt của các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong các nhà trường. Việc giáo dục truyền thống là một mục tiêu cần hướng tới của tổ chức Đội trong mỗi nhà trường. Đặc biệt truyền thống Đội Thiếu niên tiền phong TNTP Hồ Chí Minh là truyền thống mà nhất thiết Đội viên nhi đồng nào cũng cần hiểu rõ. Trong những năm qua việc giáo dục truyền thống Đội cho Đội viên nhi đồng thường được các nhà trường thực hiện trong suốt cả năm học mà đỉnh cao là tổ chức lễ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.