Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Tư vấn cho học sinh nữ khối 5 và biện pháp phòng chống lạm dụng tình dục ở trẻ em

Mục đích của sáng kiến này là rèn đức luyện tài cho học sinh, muốn rèn đức luyện tài thì trước hết phải quan tâm đến học sinh, giáo dục các kỹ năng sống cho các em trong đó có kỹ năng tự bảo vệ mình. | S áng ki ến kinh nghiệm năm học 2017 2018 Người thực hiện Phạm Thị Thúy Trường Lê Lợi 1 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang 1 I. Phần mở đầu do chọn đề tài 3 4 5 tiêu và nhiệm vụ 5 tượng nghiên cứu 5 2 hạn và Phạm vi nghiên cứu 5 pháp nghiên cứu 4 II. Nội dung sở lý luận 6 trạng Thuận lợi khó khăn 7 Thành công hạn chế 8 mặt mạnh mặt yếu Các nguyên nhân và yếu tố tác động 9 pháp Biện pháp Mục tiêu của giải pháp 9 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 10 biện pháp Một số hình ảnh minh họa Điều kiện thực hiện giải pháp biện pháp 14 Mối quan hệ giữa các giải pháp biện pháp 14 3 Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của 15 vấn đề 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm giá trị 16 III. Kết luận kiến nghị Bài học kinh nghiệm 17 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 18 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Stt Nội dung Viết tắt Ghi chú 1 Sáng kiến kinh nghiệm SKKN 2 Ban giám hiệu BGH 3 Sách giáo khoa SGK 4 Cán bộ công chức viên chức CBCCVC 5 Giáo viên chủ nhiệm GVCN 6 Cơ sở vật chất CSVC 7 Phong trào PT 8 Thị trấn TT 9 Công nghệ thông tin CNTT Tên đề tài Tư vấn cho học sinh nữ khối 5 và biện pháp phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em S áng ki ến kinh nghiệm năm học 2017 2018 Người thực hiện Phạm Thị Thúy Trường Lê Lợi 2 10 Ví dụ VD 11 Câu lạc bộ CLB MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhiệm vụ năm học 2017 2018 là năm học mà ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặc biệt phong trào Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phong trào được các đòan thể quan tâm và mỗi cấp mỗi ngành mỗi người đều ra sức thực hiện. Trong năm học này là năm học tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 22 việc chấm điểm thường xuyên ở các môn học đã không còn giảm được áp lực về học tập cho học sinh. Dạy học sinh không chỉ dạy về kiến thức khoa học mà còn dạy các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.