Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm về thiết kế trò chơi trên phần mềm sử dụng bảng tương tác tạo hứng thú cho học sinh trong môn Toán học lớp 4

Nhận thấy việc gây hứng thú cho học sinh trong học tập môn Toán học là một trong những giải pháp hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nếu giáo viên tạo được hứng thú trong giờ dạy sẽ giúp cho học sinh say xưa hơn trong quá trình học tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm về thiết kế trò chơi trên phần mềm sử dụng bảng tương tác tạo hứng thú cho học sinh trong môn Toán học lớp 4 Môn Toán học Cấp học Tiểu học Họ và tên tác giả Dương Thị Thủy Trang Chức vụ Giáo viên ĐT 0377818668 Đơn vị công tác Trường Tiểu học Ngọc Lâm Quận Long Biên Hà Nội I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Qua nghiên cưu cua các nhà tâm lí h ́ ̉ ọc ta biêt r ́ ằng hứng thú la đ ̀ ộng lực ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ự phat triên cua xa hôi. Khi thuc đây chu thê tao ra cac san phâm gop phân vao s ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ được làm việc phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn con người cũng vẫn cảm thấy thoải mái và đạt được hiệu quả cao. Trong hoạt động học tập cũng vậy hứng thú có vai trò hết sức quan trọng. Nêu không co h ́ ́ ưng thu thi hoat ́ ́ ̀ ̣ ̣ đông h ọc kho đat hiêu qua cao. ́ ̣ ̣ ̉ ́ ương Ti Trong cac tr ̀ ểu học hiện nay bên cạnh những học sinh vui thích đam mê với việc học tập thì cũng có một bộ phận không nhỏ các em không thích học chán học nguyên nhân là do mất hứng thú học tập. Tình trạng chán học không thích học do mất hứng thú học này đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của các em nói riêng và chất lượng giáo dục ở bậc Tiểu học nói chung. Điều này có có ảnh hưởng lớn tới tương lai của các em. Theo tâm lý học thì lứa tuổi học sinh Tiểu học là lứa tuổi nhạy cảm hiếu động. Nếu giáo viên gây được hứng thú trong giờ dạy sẽ tạo cho học sinh sự phấn chấn hào hứng để tiếp thu bài học một cách có hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới phương pháp là phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Xuât phat t ́ ́ ừ viêc Xây d ̣ ựng trương hoc ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ực . Từ thực tiễn giảng dạy cũng như việc học của thân thiên hoc sinh tich c học sinh trong cac năm h ́ ọc trước đặc biệt là tình hình và kết quả trong năm ̣ ừa qua tôi nhận thấy rằng việc tạo cho học sinh hứng thú trong học tập là hoc v một điều hết sức cần thiết. Bản thân tôi nhận thấy việc gây hứng thú cho học sinh trong học tập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.