Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học Lương Thế Vinh biết cách sắp xếp các tài liệu trên máy tính một cách khoa học

Mục đích của sáng kiến này là giúp đội ngũ CBGVNV nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cuộc sống, trong công việc hiện nay, từ đó có ý thức học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho bản thân. Góp phần đẩy mạnh và nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường để bắt kịp với tốc độ phát triển của xã hội. | Một số biện pháp giúp cán bộ giáo viên nhân viên trong trường tiểu học Lương Thế Vinh biết cách sắp xếp các tài liệu trên máy tính một cách khoa học. MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG 1. MỞ ĐẦU 2 4 . Lý do chọn đề tài . Mục đích nghiên cứu . Đối tượng nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu 2. NỘI DUNG 5 23 . Cơ sở lý luận của vấn đề 5 7 . Thực trạng của vấn đề 7 14 . Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 14 19 . Kết quả đạt được 19 23 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24 26 . Kết luận 24 26 Kiến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 Người viết Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường tiểu học Lương Thế Vinh Nam Dong Cư Jut Trang 1 Một số biện pháp giúp cán bộ giáo viên nhân viên trong trường tiểu học Lương Thế Vinh biết cách sắp xếp các tài liệu trên máy tính một cách khoa học. 1. MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Hiện nay sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã đang và sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Có thể nói công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động tích cực tới hầu hết các ngành nghề trong xã hội trong đó có lĩnh vực giáo dục nơi tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong cả dạy học và trong quản lý đều đã được chứng minh. Từ phía Bộ GD amp ĐT những năm gần đây đã có các đề án dự án nhằm nâng cao năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cũng như tăng tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được nhấn mạnh. Nhờ vậy trong những năm gần đây đã có những bước tiến nhất định ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Tuy nhiên các ứng dụng công nghệ thông tin là vô cùng rộng rãi mà kỹ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin của đa số đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong các trường học phổ thông nói chung và trong trường tiểu học Lương Thế Vinh nói riêng nhìn chung vẫn còn hạn chế chủ yếu ở lớp GV trẻ mang tính tự phát nhiều chưa thật sự trở thành một nhu cầu. Phần lớn chưa được đào tạo bài bản chủ yếu học hỏi kinh nghiệm từ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    404    1    27-09-2023
68    62    5    27-09-2023
138    112    5    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.