Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là giúp các em hình thành và phát triển kỹ năng đọc. Kỹ năng đọc được tạo nên từ bốn yêu cầu về chất lượng của đọc: đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Kỹ năng đọc có nhiều mức độ. Như vậy phải dạy đọc hiểu một cách có định hướng và có phương pháp. | MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I Đặt vấn đề 1 Phần II Giải quyết vấn đề 3 1. Thực trạng cuả việc dạy phân môn tập làm văn ở trường Tiểu 3 học 2. Các biện pháp tiến hành để dạy tốt kiểu văn tả người 3 . Phân môn Tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng việt 2 3 . Một số nhận xét về sách giáo khoa lớp 2 Phần Tập đọc 4 3. Các biện pháp tiến hành để nâng cao chất lượng giờ Tập đọc 5 cho học sinh . Về phía giáo viên 5 . Về phía học sinh 6 4. Hiệu quả đạt được của sáng kiến 8 . Đầu năm 2017 2018 8 . Cuối học kì I năm học 2017 2018 9 . Giữa học kì II năm học 2017 2018 9 . Cuối năm học 2017 2018 9 Phần III Kết luận 10 1. Kết luận 10 nghị 10 1 12 PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường nói chung và cho bậc Tiểu học nói riêng hiện nay vấn đề cải cách giảng dạy là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Đã có rất nhiều cách giảng dạy mới được đưa vào trường học. Chính sự đổi mới phương pháp giáo dục bậc Tiểu học sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục là đào tạo con người mới con người lao động tự chủ năng động sáng tạo có kỷ luật có năng suất cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Xu hướng chung của sự đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Tiểu học là làm sao để giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người tổ chức định hướng cho học sinh hoạt động để học sinh huy động vốn hiểu biết kinh nghiệm của bản thân vào việc chiếm lĩnh tri thức mới. Làm sao cho giáo viên giảng ít nhưng thường xuyên làm việc với từng học sinh học sinh hoạt động tích cực nhiều hơn ngoài ra khi đứng trên bục giảng luôn gặp những vấn đề và tình huống thật phong phú đa dạng đòi hỏi phải có cách xử lý giải quyết sáng tạo. Trong phạm vi môn Tiếng Việt ở Tiểu học nhiều câu hỏi về nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy được đặt ra từ thực tế lên lớp đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm lời giải đáp nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy. Xuất phát từ mục đích đó mà trong từng môn học tiết học cần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.