Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân hóa môn Toán lớp 4 ở Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là tìm hiểu những mặt mạnh và yếu trong năng lực, trình độ phát triển của học sinh để có biện pháp cụ thể tác động đến đối tượng, giúp cho tất cả học sinh đều tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng tối thiểu, đưa diện học sinh chưa hoàn thành lên trình độ chung, học sinh hoàn thành tốt đạt được những yêu cầu nâng cao. | Gi i ph p n ng cao chÊt lîng d y häc ph n hãa m n To n lớp 4 ë TiÓu häc PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Xuất phát từ vai trò của môn Toán ở tiểu học Ở tiểu học môn Toán là môn học góp phần đắc lực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Kiến thức kĩ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong đời sống chúng rất cần thiết cho người lao động cần thiết để học tập các môn học khác ở tiểu học và học tập tiếp môn toán ở trung học. Môn Toán góp phần rất quan trọng trọng việc rèn luyện tư duy phương pháp suy nghĩ giải quyết vấn đề. Nó góp phần phát triển trí thông minh cách suy nghĩ độc lập linh hoạt sáng tạo hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như cần cù cẩn thận có ý chí vượt khó khăn làm việc khoa học nề nếp. Toán học có tầm quan trọng rất lớn trong đời sống và trong các ngành khoa học khác. Tất cả các môn khoa học đều nghiên cứu dựa trên nền tảng của toán học. quot Một khoa học chỉ thực sự phát triển nếu nó có thể sử dụng được phương pháp của toán học quot đó là lời tiên đoán của Mác đã được chứng minh bằng sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay. Như lời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói Trong khoa học và kĩ thuật toán học giữ vị trí nổi bật hàng đầu. Nó có tác dụng đối với nhiều ngành khoa học trong sản xuất và trong chiến đấu. Nó là môn thể thao trí tuệ giúp ta rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp học tập phương pháp suy luận giải quyết vấn đề và giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo trau dối tính cần cù nhẫn nại tự lực cánh sinh tinh thần vượt khó yêu thích chính xác ham chuộng chân lí. Dù các bạn phục vụ trong ngành nào trong công tác nào thì các kiến thức và phương pháp toán học cũng đều cần thiết cho bạn . Từ chỗ nhận thức được vị trí vai trò vô cùng quan trọng của môn Toán ở Tiểu học nên việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán là điều quan tâm trăn trở của nhiều giáo viên nhiều nhà trường hiện nay. Với ý nghĩa đảm bảo cho việc thực hiện tốt các mục đích dạy học đối với tất cả học sinh đồng thời

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.