Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá nhằm phát triển thể lực cho học sinh Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là đổi mới hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá khoa học, hợp lý, sinh động và có sức thu hút đông đảo học sinh của nhà trường tham gia tập luyện. Từ đó góp phần nâng cao thể lực của học sinh, giúp các em có đủ sức khoẻ để tham gia có kết quả các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường là nguồn vận động viên tham gia các phong trào thể dục thể thao các cấp. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƢỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHOÁ NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Tên tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang Lĩnh vực môn Thể dục Cấp học Tiểu học NĂM HỌC 2017 2018 Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá nhằm phát triển thể lực cho học sinh Tiểu học A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2010 - 2020 Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí của công tác thể dục thể thao đối với thế hệ trẻ xem đó là động lực quan trọng và khẳng định cần phải có chính sách chăm sóc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển hài hoà về thể chất tinh thần trí tuệ và đạo đức. Sức khỏe được xem như một bộ phận cấu thành của nền văn hoá xã hội. Đó là một mặt quan trọng của chất lượng đời sống là nguồn tài sản quý báu của mỗi quốc gia là sản phẩm phản ánh một cách khách quan thành tựu của nhiều lĩnh vực khoa học trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chất nói riêng. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trong trường học các cấp là một hoạt động giáo dục quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước đáp ứng nhu cầu đổi mới sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Chính vì vậy hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992 có quy định quot Chế độ giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học quot . Tại chỉ thị 36 CT TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới cũng chỉ rõ quot Thực hiện giáo dục thể chất trong tất cả các trường học làm cho việc tập luyện thể dục thể thao trở thành nếp sống hằng ngày của hầu hết học sinh sinh viên quot . Công tác thể dục thể thao cần coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.