Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ ghép và từ láy qua phân môn Luyện từ và câu

Mục đích của sáng kiến này là nhằm tìm hiểu kĩ về nội dung từ phức ở lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy cấu tạo từ. Trên cơ sở đó sẽ nâng cao được chất lượng đọc, nói, viết cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo! | Giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ ghép và từ láy qua phân môn Luyện từ và câu PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Trong sự nghiệp đổi mới đất nước việc đổi mới nền giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng. Đổi mới giáo dục sẽ giúp cho học sinh có năng lực sáng tạo tư duy nhanh nhạy trong việc giải quyết mọi vấn đề. Từ đó đặt ra cho nền giáo dục và đào tạo nước nhà cần phải đổi mới phương pháp dạy học. Xu thế gần đây ngành giáo dục và đào tạo đang coi trọng phương pháp Dạy học tập trung vào người học hay còn gọi là phương pháp Dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh . Để có được điều này trường Tiểu học phải tiến hành đổi mới toàn diện ở các môn học. Như chúng ta đã biết Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục . Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách của con người. Cùng với các môn học khác môn Tiếng Việt có vị trí hết sức quan trọng. Học tốt môn Tiếng Việt học sinh có cơ sở để tiếp thu và diễn đạt các môn học khác. Môn Tiếng Việt cung cấp cho các em kiến thức kỹ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ nghe nói đọc viết . Thông qua việc giảng dạy môn Tiếng Việt còn giúp các em có kiến thức về tự nhiên xã hội văn hóa của đất nước và của toàn nhân loại. Chúng ta đều biết ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Vốn từ của học sinh càng phong phú càng chính xác thì khả năng diễn đạt của học sinh nói viết càng tốt hơn. Đối với học sinh Tiểu học khi mà vốn Tiếng Việt nói chung và vốn từ ngữ nói riêng của các em còn hạn chế cần phải được bổ sung mở rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập giao tiếp thì việc dạy từ và câu cho học sinh càng quan trọng hơn. Trong phân môn Luyện từ và câu hai nhiệm vụ rèn luyện về Từ và rèn luyện về Câu luôn có mối liên mật thiết với nhau tuy nhiên để học sinh có kĩ năng về Câu thì trước hết người giáo viên cần phải có những biện pháp để rèn luyện tốt kĩ năng về Từ. Phân môn Luyện từ và câu là một môn học giữ vị trí chủ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    11    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.