Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3

Mục đích của việc kiểm tra đánh giá là xác nhận kết quả học tập của học sinh tiểu học ở các môn học nói chung, môn tin học nói riêng và cung cấp những thông tin chính xác về quá trình dạy tin học ở tiểu học cho Ban giám hiệu, cho cán bộ quản lý, giáo viên môn tin học để có những điều chỉnh tác động kịp thời tới quá trình dạy học môn tin học. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng câu hỏi bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3 Lĩnh vực Môn Tin học Cấp học Tiểu học Họ và tên tác giả Hà Thị Yến Hoa Chức vụ Giáo viên Điện thoại 0963831078 Đơn vị công tác Trường Tiểu học Thạch Bàn A Quận Long Biên Hà Nội Long Biên tháng 4 năm 2019 MỤC LỤC I. Đặt vấn đề . 1 II. Giải quyết vấn đề . 2 1. Cơ sở lí luận . 2 2. Thực trạng . 2 3. Giải pháp thực hiện Sử dụng câu hỏi bài tập trắc nghiệm lồng ghép trong các trò chơi vào kiểm tra đánh giá môn Tin học . 3 4. Kết quả . 9 III. Kết luận Kiến nghị . 10 1. Kết luận . 10 2. Kiến nghị . 10 IV. Tài liệu tham khảo I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại hiện nay thời đại của nền kinh tế tri thức. Trong đó yếu tố con người trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và phương tiện cho sự phát triển đó chính là tri thức công nghệ Tin học đóng vai trò then chốt cho sự sáng tạo mở đường thúc đẩy cho sự phát triển các ngành các lĩnh vực khác. Môn Tin học cũng giống như nhiều môn học khác ở trường Tiểu học nó có một vị trí đặc biệt không thể thiếu được trong thời đại hiện nay. Qua các năm giảng dạy tôi nhận thấy bộ môn Tin học là một bộ môn mới ở trường Tiểu học. Trường Tiểu học các em học sinh vào lớp 3 mới được làm quen với máy tính vì vậy có nhiều kiến thức cơ bản về Tin học như Bộ phận máy tính một số thuật ngữ chuyên môn các khái niệm rèn luyện các thao tác kỹ năng thực hành cơ bản sử dụng máy tính sử dụng các chương trình ứng dụng soạn thảo văn bản thiết kế bài trình chiếu Paint . mà các em phải tiếp thu. Do vậy trong quá trình giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá học sinh nếu có phương pháp hay phù hợp học sinh rất hứng thú dễ dàng tiếp thu kiến thức. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Đó là quá trình thu nhập phân tích và xử lý thông tin về kiến thức kỹ năng thái độ của học sinh theo mục tiêu của môn học. Trong năm học 2018 2019 học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.