Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Phương pháp nâng cao chất lượng môn Tin học ở trường Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là xác định cơ sở thực tiễn của một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đổi mới phương pháp dạy học - lấy người học làm trung tâm. Tìm ra những phương pháp mới dựa trên cơ sở khoa học để truyền thụ kiến thức cho học sinh thêm sinh động và thực tế hơn, đặc biệt đối với chương trình Tin học là phần kiến thức mới và trừu tượng đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy, sáng tạo và kỹ năng thực hành trong giải quyết vấn đề cho học sinh. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực Môn TIN HỌC Cấp học TIỂU HỌC Tên Tác giả NGUYỄN QUỲNH MAI Đơn vị công tác TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG LIỆT Chức vụ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 2019 MỤC LỤC Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại hiện nay thời đại của nền kinh tế tri thức. Trong đó yếu tố con người trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và phương tiện cho sự phát triển đó chính là tri thức công nghệ Tin học đóng vai trò then chốt cho sự sáng tạo mở đường thúc đẩy cho sự phát triển các ngành các lĩnh vực khác. Môn Tin học cũng giống như nhiều môn học khác ở trường Tiểu học nó có một vị trí đặc biệt không thể thiếu được trong thời đại hiện nay. Tin học bậc Tiểu học là cơ sở để hình thành kiến thức kỹ năng thực hành máy tính giúp các em tìm kiếm được kiến thức và kỹ năng mới bài tập thực hành tin học là công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức kỹ năng của học sinh. Giúp giáo viên phát hiện được trình độ của học sinh làm bộc lộ những khó khăn sai lầm của học sinh trong học tập tin học. Đồng thời có biện pháp giúp các em mở mang kiến thức giáo dục tư tưởng đạo đức kỹ năng cho học sinh ngay từ những ngày đầu tiên. Như vậy thông qua môn Tin học học sinh được rèn về kiến thức kỹ năng kỹ xảo về đạo đức và tư duy thực hành từ đó gây hứng thú học tập và nghiên cứu bộ môn đối với học sinh trong những năm tiếp theo. Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho nguồn lao động hiện đại như Góp phần hình thành và phát triển tư duy Bước đầu hình thành về năng lực tổ chức và xử lý thông tin Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong học tập lao động Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính và các sản phẩm của Tin học Hình thành phẩm chất của con người hiện đại con người IT . Mục tiêu giáo dục tiểu học là trang bị cho các em vốn kiến thức cơ bản cần thiết làm nền tảng vững chắc cho các em vốn kiến thức cơ bản để các em học lên cấp học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.