Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Mục đích của sáng kiến này là thông qua trò chơi để củng cố kiến thức của bài học, luyện tập lại kiến thức của bài mới, phát hiện ra kiến thức mới của bài học. Thông qua trò chơi, học sinh nắm được kiến thức của bài học một cách nhẹ nhàng. | Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh . MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 I. Lý do chän Ò tµi . 2 1. Cơ sở lí luận . 2 sở thực tiễn . 2 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . Error Bookmark not defined. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . Error Bookmark not defined. 1. Nghiên cứu tài liệu . Error Bookmark not defined. 2. Nghiên cứu thực tế . Error Bookmark not defined. V. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 3 VI. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU . 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 4 I. NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. . 4 1. Mục tiêu. 4 2. Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học . 4 3. Tác dụng của trò chơi toán học . 5 II . TÌM HIỂU THỰC TRẠNG . 6 lợi . 6 2. Khã kh n. . 6 III. THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC LỚP 3. . 7 1. Nguyên tắc áp dụng . 7 2. Thực hiện một số trò chơi toán học lớp 3 . 8 III. GIÁO ÁN MINH HỌA . 14 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 17 1. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm . 18 2. Bài học kinh nghiệm . Error Bookmark not defined. 3. Các ý kiến đề xuất . Error Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 20 1 Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh . A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay môn Toán cùng với các môn học khác trong nhà trường Tiểu học có những vai trò góp phần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Trong đó môn Toán có vị trí rất quan trọng vì các kiến thức kĩ năng của môn Toán được ứng dụng nhiều trong cuộc sống lao động và học tập. Vì vậy để giúp học sinh nắm chắc được kiến thức cơ bản của môn Toán không phải điều đơn giản. Toán học lại là môn khoa học tự nhiên có tính lôgíc và tính chính xác cao nó là chìa khóa mở ra sự phát triển của các bộ khoa học khác. Góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng nói và viết cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản gần gũi trong cuốc sống kích thích trí tưởng tượng gây hứng thú học tập

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.