Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Tổ chức một số trò chơi trong dạy Toán lớp 1

Mục đích của sáng kiến này là nhằm đề xuẩt một số giải pháp, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GD amp ĐT LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY TOÁN LỚP 1 Sản phẩm tham dự Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ IV cấp Quận Năm học 2017 2018 Tác giả Lê Minh Nguyệt Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Bàn A Quận Long Biên MỤC LỤC NỘI DUNG Trang PHẦN I MỞ ĐẦU 1 I. Lý do chon đề tài 1 II. Mục đích nghiên cứu 2 1. Mục đích 2 2. Thực trạng 2 3. Giải pháp 3 III. Phương pháp nghiên cứu 3 IV. Giới hạn nghiên cứu 3 PHẦN II NỘI DUNG 4 I Cơ sở lý luận của vấn đề 4 II Phương pháp hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi giải toán 5 1. Loại trò chơi Điền vào chỗ chấm 5 2. Loại trò chơi Điền vào ô trống 8 3. Loại trò chơi Rèn tính nhẩm phản xạ nhanh 11 4. Loại trò chơi Chỉ quan hệ và rèn tính nhẩm 13 5. Loại trò chơi Sắp xếp đúng kết quả 15 6. Loại trò chơi Rèn tính nhẩm Khả năng quan sát 17 7. Loại trò chơi Xếp hàng 18 8. Loại trò chơi Về đích 18 9. Loại trò chơi Đoán số 19 10. Loại trò chơi Xếp hình nhanh nhất 19 11. Loại trò chơi Tam giác kì lạ 20 12. Loại trò chơi Em là người thợ xây 20 13. Loại trò chơi Đúng ghi Đ sai ghi S 21 Chương III Thực nghiệm và kết quả 24 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 26 1. Kết luận 26 2. Khuyến nghị 26 Tổ chức một số trò chơi trong dạy Toán lớp 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ do chọn đề tài Bước sang thế kỉ XXI điều kiện kinh tế xã hội của nước ta có nhiều thay đổi. Đất nước ta bước vào thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cơ cấu kinh tế trình độ phát triển sản xuất khoa học kĩ thuật nhu cầu xã hội . có những bước phát triển quan trọng. Vấn đề kiến thức tri thức công nghệ thông tin xu hướng quốc tế hoá toàn cầu hoá đang thường xuyên đặt ra và ngày càng cấp bách. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho ngành Giáo dục là phải đổi mới nâng cao chất lượng dạy học trong các bậc học nói chung và bậc Tiểu học nói riêng để nền giáo dục nước nhà đem lại kết quả ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới. Bộ giáo dục đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó thực hiện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    20    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.