Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3

Mục đích của đề tài nhằm tìm hiểu những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học. Tìm hiểu mục tiêu và nội dung dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3. Thiết kế các hoạt động dạy học về các yếu tố thống kê ở lớp 3 nhằm phát huy tính tích cực của HS trong học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán 3 nói chung, chất lượng dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3 nói riêng. | Đổ i m ớ i ph ươ n g ph á p d ạ y h ọ c các y ế u t ố th ố n g k ê ở lớ p 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI o0o SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ Ở LỚP 3 Môn Toán Cấp Tiểu học 1 Đổ i m ớ i ph ươ n g ph á p d ạ y h ọ c các y ế u t ố th ố n g k ê ở lớ p 3 PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phát triển trí tuệ cho học sinh tiểu học là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của hầu hết các quốc gia của những bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Cùng với tất cả các môn học khác trong chiến lược phát triển toàn diện có thể nói toán học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó rèn luyện cho các em không chỉ đơn thuần là tính toán mà điều chủ yếu là năng lực tư duy. Chính bởi tư duy sâu sắc mà các em mới có thể nhanh nhẹn nhạy bén hơn không chỉ trong môn toán mà còn ở nhiều các môn học khác. Rèn luyện toán học không có nghĩa đơn giản là kì vọng các em trở thành nhà khoa học mà chính là rèn luyện tư duy cho các em trở nên linh hoạt hơn khi tiếp cận những vấn đề trong nhà truờng hoặc ở bất kì lĩnh vực nào mai sau. Tiểu học là bậc nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người toàn diện đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc vậy các em muốn học tốt môn toán ở tiểu học cũng như các cấp học trên thì trước hết phải tạo cho các em sự say mê hứng thú với môn học. Trên quan điểm đó người giáo viên cần lựa chọn những phương pháp dạy học nào đó cho phù hợp đẻ phát huy hiệu quả cao nhất trong từng bài học đảm bảo những yêu cầu kiến thức và kĩ năng toán học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới chương trình. Hiện nay việc thực hiện dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3 còn nhiều bất cập nên kết quả chưa được như chúng ta mong muốn. Hầu hết các hoạt động thực tiễn của loài người đều cần đến thống kê. Thống kê là việc thu thập lưu giữ phân tích và xử lí các số liệu cần thiết cho một mục đích một hoạt động nào đó ở một nơi trong một thời gian nào đó. Các tri thức về

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.