Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Nâng cao chất lượng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học Nâng cao chất lượng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm giúp học sinh dễ hiểu bài và còn giúp học sinh ham học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo! | Nâng cao chất lượng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn. 1 24 Nâng cao chất lượng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn. MỤC LỤC TRANG I. Đặt vấn đề 1 II. Giải quyết vấn đề 2 Thực trạng vấn đề 2 Biện pháp 3 III. Kết quả 20 IV. Kết luận 20 V. Bài học kinh nghiệm 20 2 Nâng cao chất lượng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học là một hoạt động đặc thù được tiến hành theo một phương pháp đặc thù đó là nhà trường. Thông qua hoạt động đặc thù này mà người học có thể tiếp thu được những tri thức khoa học và phát triển trí tuệ phát triển nhân cách của mình. Qua các thời đại các giai đoạn phát triển của giáo dục học sinh Tiểu học của ta vẫn là những trẻ em từ 6 đến 11 tuổi nhưng có sự khác biệt về sự phát triển thể lực và tâm lí nghĩa là trẻ em ở mỗi thời mỗi khác học sinh tiểu học ở mỗi thời mỗi khác. Dù sao trẻ em vẫn là trẻ em trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học của chúng ta hiện nay có những đặc điểm mà mỗi giáo viên mỗi người làm công tác giáo dục cần hiểu và tôn trọng thì mới có thể làm tốt công việc của mình. Mỗi học sinh tiểu học là một chỉnh thể một thực thể hồn nhiên. Trong mỗi học sinh tiểu học tiềm tàng khả năng phát triển. Mỗi học sinh tiểu học là một nhân cách đang hình thành. Trong quan niệm của Hồ Chủ Tịch mục đích của nhà trường mới nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa Hồng vừa Chuyên vì vậy việc giáo dục trong nhà trường theo Người cần phải đảm bảo phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường được học đọc và học viết. Biết đọc biết viết là cả một thế giới mở ra trước mắt các em. Ngay từ những ngày đầu đến trường các em đã làm quen với số và toán. Trong cuộc sống hiện tại ở đâu cũng gặp toán học. Toán học xảy ra hiện thực hoặc tiềm ẩn dưới mọi hình thức đều xâm nhập vào cuộc sống con người. Với trẻ em toán học đóng một vị trí rất quan trọng vì nó hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.