Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực khi học phân môn Địa lí ở lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là tìm hiểu thực trạng việc dạy và học Địa lí, trên cơ sở đó đề xuất một vài biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Địa lí 4. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ ĐÌNH - - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC KHI HỌC PHÂN MÔN ĐỊA LÍ Ở LỚP 4 Tên tác giả Vũ Thu Trang Lĩnh vực Địa lí Môn Cấp học Tiểu học 1 17 NĂM HỌC 2019 2020 2 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần thứ nhất Đặt vấn đề 3 I. Lí do chọn đề tài 3 II. Cơ sở lí luận 4 III. Cơ sở thực tiễn 4 IV. Đối tượng nghiên cứu 5 V. Khách thể nghiên cứu 5 VI. Mục đích nghiên cứu 5 Phần thứ hai Giải quyết vấn đề 5 I. Những biểu hiện cơ bản của phương pháp dạy học tích cực 5 II. Các phương pháp kĩ thuật trong dạy học tích cực 6 III. Áp dụng các kĩ thuật phương pháp dạy học vào một số 10 bài cụ thể IV. Kết quả 10 Phần thứ ba Kết luận và khuyến nghị 11 I. Kết luận 12 II. Khuyến nghị 12 Danh mục viết tắt 13 Tài liệu tham khảo 14 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh thì phương pháp dạy học thực sự rất hữu hiệu giúp GV chỉ đạo tổ chức các hoạt động học tập nhằm giúp HS chủ động tích cực trong học tập 3 17 và đạt các mục tiêu dạy học ở tất cả các môn học nói chung và phân môn Địa lí trong chương trình lớp 4 nói riêng. Phân môn Địa lí là một môn học mới trong chương trình Tiểu học lớp 4 có phạm trù rộng lớn và có tính thực nghiệm. Nó không chỉ dừng lại ở việc mô tả các sự vật hiện tượng địa lí trên bề mặt Trái đất mà còn giải thích phân tích so sánh tổng hợp các yếu tố địa lý cũng như giúp HS thấy được mối quan hệ giữa chúng với nhau. Đồng thời nó còn giáo dục các em việc phát hiện khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường một cách hợp lí nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng kinh tế - xã hội góp phần bảo vệ an ninh của Tổ quốc. Qua thực tế nhiều năm giảng dạy chương trình lớp 4 trong đó có phân môn Địa lí tôi nhận thấy nhiều giáo viên và HS còn cho rằng phân môn Địa lí là môn phụ môn học thuộc lòng chỉ cần cho các em tìm hiểu kiến thức thông qua các câu hỏi trong SGK và cho HS đọc nhiều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    39    1    24-01-2022
80    18    1    24-01-2022
127    41    1    24-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.