Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức

Mục đích của sáng kiến này là luyện tập những kỹ năng, những thao tác hành vi đạo đức giúp các em thể hiện hành vi một cách đúng đắn, tự nhiên. Nội dung trò chơi sẽ minh hoạ một cách sinh động cho các mẫu hành vi đạo đức. Nhờ vậy, những mẫu hành vi này sẽ tạo được những biểu tượng rõ rệt ở học sinh, giúp các em ghi nhớ dễ dàng và lâu bền. Học sinh có cơ hội để thể nghiệm những chuẩn mực hành vi. Chính nhờ sự thể hiện này, sẽ hình thành được ở học sinh niềm tin về những chuẩn mực hành vi đã học, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Giáo viên Vũ Hoàng Nhật Ninh Môn Đạo Đức Cấp học Tiểu học NĂM HỌC 2018 2019 MỤC LỤC 2 PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc ta luôn quan tâm đến việc rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Trong một lần nói chuyện với học sinh Bác đã dạy Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Lời dạy đó vừa có ý nghĩa lí luận vừa có giá trị thực tiễn nên đã vạch ra được phương hướng tu dưỡng cho mỗi người là phải rèn luyện cả tài lẫn đức để trở thành một con người toàn diện. Mục tiêu giáo dục được quy định như sau Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức sức khỏe thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với cấp Tiểu học mục tiêu giáo dục là Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở Ở Tiểu học việc giáo dục đạo đức được thực hiện theo hai con đường cơ bản Quá trình dạy học các môn khác nhau và việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Môn Đạo đức chiếm vị trí đặc biệt quan trọng ở Tiểu học vì nó có chức năng đặc biệt là giáo dục cho học sinh tiểu học hệ thống chuẩn mực hành vi đạo đức được quy định trong chương trình môn học này. Quan hệ của môn đạo đức với môn học khác Qua môn đạo đức có thể tổ chức các hoạt động liên môn và ngược lại. Quan hệ giữa chúng chặt chẽ 3 qua lại tác động lẫn nhau . trong quá trình giáo dục các chuẩn mực đạo đức cho học sinh Tiểu học. Môn Đạo đức ở Tiểu học với hệ thống chuẩn mực hành vi cụ thể làm cơ sở nền tảng cho quá trình dạy và học môn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.