Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4a4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh biết đọc đúng, phát âm chuẩn, đọc rõ ràng biết ngắt nghỉ hơi dúng, đọc đúng tốc độ, biết đọc diễn cảm, biết tự chiếm lĩnh kiến thức, hiểu nội dung văn bản .Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 17 tháng 08 năm 2016 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tỷ lệ Nơi công tác Trình độ đóng góp Số Ngày tháng Chức Họ và tên hoặc nơi chuyên vào việc TT năm sinh danh thường trú môn tạo ra sáng kiến Trường THTT 1 Hoàng Anh Đào 07 05 1974 Giáo viên Đại học 100 Tam Đường Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4a4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lớp 4a4 Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 17 8 2016. Mô tả bản chất của sáng kiến Đề tài này được nghiên cứu và áp dụng dựa trên các cơ sở lý luận và biện pháp Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4a4 Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường nhăm nâng cao ch ̀ ất lượng môn Tiếng Việt nói chung và môn Tập đọc nói riêng . Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Học sinh lớp 4a4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường sách nâng cao môn Tiếng Việt lớp 4 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 các giáo viên chủ nhiệm lớp khối 4 và các đoàn thể trong nhà trường. 1 Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả Qua áp dụng giải pháp giúp học sinh nắm được một số biện pháp và có kỹ năng đọc đúng phát âm chuẩn một số vần tiếng từ khó đọc đúng tốc độ theo quy định của môn học. Tôi thấy có hiệu quả cao trong giờ học. Học sinh lớp tôi đã áp dụng vào tiết học môn Tập đọc Tập làm văn Luyện từ và câu kể chuyện và các môn học khác. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức cá nhân đã áp dụng sáng kiến và theo ý kiến của tác giả sáng kiến. Sau khi áp dụng sáng kiến chất lượng môn tiếng Việt sẽ được nâng lên rõ rệt giảm tỉ lệ học sinh đọc yếu đọc sai từ đó các em sẽ biết thực hành đọc tốt các văn bản. Học sinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.