Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số trò chơi giúp học sinh học tốt tiếng Anh ở bậc tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là để góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tiểu học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hiện quá trình giao tiếp. Tạo hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh, một môn học được coi là mới mẻ và khó khăn thì việc đưa ra trò chơi giao tiếp để vận dụng các từ Tiếng Anh đã học vào trong trò chơi, nhằm mục đích để các em không chán nản môn học quá mới mẻ, có cảm giác học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi trong giờ học không những chỉ giúp các em lĩnh hội được kiến thức, từ ngữ mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu kiến thức hơn nữa. | Một số trò chơi giúp học sinh học tốt tiếng Anh ở bậc tiểu học MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ .Trang 1 I. Lý do chọn đề tài . 1 II. Mục đích nghiên cứu . 2 III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 IV. Phương pháp nghiên cứu . 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 I. Cơ sở lí luận . 3 II. Cơ sở thực tiễn . 3 III. Ý nghĩa tác dụng của việc tổ chức trò chơi . . 4 IV. Thực trạng vấn 4 đề . 1. Về phía giáo 4 viên . 2. Về phía học 5 sinh . 5 3. Khảo sát tình hình học sinh . . . V. Nguyên tắc tổ chức trò chơi . . . 6 VI. Các biện pháp tiến hành . . . 7 VII. Kết quả thực hiện . . . 14 C. KẾT LUẬN . 16 1. Kết luận . 16 2. Kiến nghị 16 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 17 Một số trò chơi giúp học sinh học tốt tiếng Anh ở bậc tiểu học A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Tiếng Anh là một ngôn ngữ Quốc tế có tính thông dụng và là một công cụ giao tiếp thiết yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Thời đại toàn cầu hoá nhu cầu giao tiếp giữa mọi người thuộc mọi quốc gia là bắt buộc. Do vậy việc học tiếng Anh đang trở thành một nhu cầu cần thiết và cấp bách giúp chúng ta tiếp cận mở rộng hiểu biết với nguồn tri th ức tiên tiến trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau Khoa học kĩ thuật kinh tế xã hội y học Tiếng Anh mặc nhiên trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Trên cơ sở đó trong lãnh vực giáo dục Bộ GD ĐT đã có định hướng chiến lược cho việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh trong trường tiểu học nhằm tạo điều kiện môi trường cho học sinh được tiếp xúc với môn học này tạo tiền đề cho việc học lên các cấp học trên được vững chắc. Hiện nay tất cả các trường Tiểu học trên toàn quốc đã dạy chương trình Tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 và một số trường đã dạy chương trình Tiếng Anh ngay từ lớp 1. Trong đó có trường đã dạy theo chương trình 4 tiết tuần. Ở trường Tiểu học Thanh Xuân Nam cũng đã và đang áp dụng chương trình tiếng Anh theo sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản ngay từ lớp 3 theo chương trình 2 tiết tuần. Qua kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm ở bậc tiểu học tôi nhận thấy nhiều học sinh chưa say mê hứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.