Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp quản lí của Phó Hiệu trưởng, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, thành phố Kon Tum

Mục đích của sáng kiến này là đưa ra một số kinh nghiệm trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn của bản thân tôi về đổi mới PPDH tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | SKKN Một số biện pháp quản lý của Phó hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp dạy học tại trường TH Nguyễn Tri Phương tp Kon Tum . I. ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết Nghị quyết số 29 NQ TW với nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định quot Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân quot . Hiện nay loài người đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng và sâu sắc về mọi mặt của xã hội vấn đề đặt ra cho giáo dục GD là phải đổi mới chiến lược đào tạo con người đặc biệt cần đổi mới phương pháp dạy học PPDH theo hướng đào tạo nguồn nhân lực năng động sáng tạo nhằm tạo ra năng lực nội sinh cho mỗi con người đồng thời tạo nên động lực cho sự phát trển kinh tế xã hội XH . Luật GD điều đã nêu rõ quot Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác chủ đông sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểmcủa từng lớp học môn học bồi dưỡng phương pháp tự học khả năng làm việc theo nhóm rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh quot . Trong Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 2020 đã nêu Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để đáp ứng được vai trò nhiệm vụ quan trọng đó giáo dục cần phải có bước chuyển biến mạnh mẽ phải đổi mới trước hết là đổi mới phương Người thực hiện Hồ Thị Diệu 1 SKKN Một số biện pháp quản lý của Phó hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp dạy học tại trường TH Nguyễn Tri Phương tp Kon Tum . pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa. Trong những năm gần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.