Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp dạy mẫu câu cho học sinh lớp 3A6, trường Tiểu học Thị Trấn

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh hiểu rõ hơn mẫu câu và vận dụng được những mẫu câu đó vào tình huống thực tế. Khi hiểu và vận dụng được mẫu câu học sinh sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp, các em sẽ nhớ lâu hơn là học vẹt và tò mò hơn, thích tìm hiểu hơn; thậm chí các em có thể dùng tiếng Anh lẫn tiếng Việt khi nói chuyện với bạn bè. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 15 tháng 03 năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Tên tôi Tỷ lệ Ngày Trình độ góp ST Chức Họ và tên tháng năm Nơi công tác chuyên vào việc T danh sinh môn tạo ra sáng kiến Tiểu học Thị Trấn Tam Giáo 1 Nguyễn Thị Mừng 01 04 1980 Đại học 100 Đường Lai viên Châu Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp dạy mẫu câu cho học sinh lớp 3A6 trường Tiểu học Thị Trấn Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Đơn vị công tác Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Lai Châu. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Tiếng Anh Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu ngày 01 tháng 9 năm 2016 1 Mô tả bản chất của sáng kiến Tính mới Ngay từ năm đầu tiên học Tiếng Anh học sinh đã có thể chủ động nắm vững những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp hơn thông qua việc hiểu sâu sắc những cấu trúc câu cơ bản. Từ đó học sinh có nền tảng tốt để lĩnh hội những kiến thức ngôn ngữ của các lớp trên một cách tích cực và tự tin. Việc áp dụng cách dạy mẫu câu mới giúp các em nhanh thuộc và nhớ mẫu câu và nói được nhiều câu tương tự theo cấu trúc. Sau này khi giảng cho học sinh những cấu trúc câu mở rộng hơn nếu các em đã nắm vững cấu trúc câu cơ bản và xác định rõ thành phần câu các em sẽ không ngại sử dụng những câu dài trong giao tiếp. Kết quả là các em có thể sẵn sàng diễn đạt ý kiến của mình bằng Tiếng Anh kể cả khi giao tiếp với người ngoại quốc. Như vậy việc giảng dạy Tiếng Anh trong trường tiểu học đã đạt được muc tiêu cuối cùng là giao tiếp. Hiệu quả Sau một thời gian thử nghiệm biện pháp nêu trên tôi thấy SKKN thực sự mang lại hiệu quả đáng kể. Cụ thể là Sau khi học học sinh hiểu bài sâu hơn thực hành mẫu câu tốt hơn chăm học từ hơn làm bài kiểm tra ít sai hơn kết quả học tập cao hơn. Khi tôi dạy xong các bài đọc học sinh luôn có nhu cầu sử dụng mẫu câu đã học vào các tình huống thực tế. Áp dụng sáng kiến vào quá trình giảng dạy tôi thấy chất lượng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.