Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số giải pháp như sau: Tham mưu với nhà trường; Sự chuẩn bị cho mỗi tiết dạy của giáo viên; Nắm vững quy trình dạy về dạng bài thể dục phát triển chung lớp 5; Yêu cầu đối với học sinh; .Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung. Tác giả sáng kiến Bùi Thị Nhàn Địa chỉ tác giả sáng kiến Trường TH Hoàng Hoa Số điện thoại .0974485963 E_mail .buinhantheduc@ . 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung. . BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2 1. Lời giới thiệu giới thiệu Như chúng đã biết sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần mỗi người dân mạnh khỏe tức làm cho đất nước hùng mạnh thêm . Như vậy ta có thể hiểu rằng một người khỏe mạnh gia đình khỏe mạnh xã hội khỏe mạnh thì đất nước sẽ cường thịnh năng suất lao động sẽ được nâng cao thành quả lao động đạt nhiều hơn Dân giàu nước mạnh xã hội phồn vinh thịnh vượng. Có thể nói rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người Sức khỏe là vàng . Để có được sức khoẻ tốt mọi tầng lớp mọi thế hệ đều phải rèn luyện. Vì thế một trong những nhiệm vụ của các bậc học trong trường phổ thông là phải làm tốt công tác giáo dục thể chất cho học sinh . Trong trường tiểu học giáo dục thể chất tốt là tiền đề để chuẩn bị cho học sinh học tốt các môn học khác . Hiện nay giáo dục thể chất đang có bước chuyển mình thật sự với xu hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng thể chất và các phong trào hội khoẻ phù đổng giúp học sinh có sức khoẻ tốt để tham gia vào quá trình học tập đạt kết quả tốt hơn. Môn thể dục là một trong những môn học hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh có đầy đủ khả năng sức khỏe để tham gia vào cuộc sống sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay đang đặt ra cho giáo viên giáo dục thể chất ở trường tiểu học phải làm sao để dạy tốt môn thể dục ở bậc tiểu học nói chung môn thể dục lớp 5 nói riêng 3 cụ thể là bài thể dục phát triển chung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.