Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học

Mục đích được hoàn thành nhiệm vụ sau: Sưu tầm một số phương pháp khác nhau để giúp học sinh ngày càng tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Truyền tải được toàn bộ vấn đề đã nghiên cứu đến với đối tượng học sinh. Học sinh lĩnh hội và vận dụng phát huy một cách chủ động, sáng tạo, biết được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, biết chủ động, tự tin không phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn mà vẫn có thể tự bảo vệ mình. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ JÚT TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH XÃ NAM DONG HUYỆN CƯJÚT TỈNH ĐẮKNÔNG TÁC GIẢ TRƯƠNG THỊ THU HIỀN CHỨC VỤ GIÁO VIÊN 1 NAM DONG NĂM HỌC 2017 2018 2 Đề tài Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 PHẦN MỞ ĐẦU Lí do chọn đề tài Trang 2 3 Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài Trang 3 Đối tượng nghiên cứu Trang 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trang 4 Phương pháp nghiên cứu Trang 4 2 PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Trang 5 Thực trạng Thuận lợi Khó khăn Trang 6 Thành công Hạn chế Trang 7 Mặt mạnh Mặt yếu Trang 7 Các nguyên nhân và yếu tố tác động Trang 8 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề Trang 8 9 tài đã đặt ra Giải pháp biện pháp Trang 10 Mục tiêu của giải pháp biện pháp Trang 10 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp biện Trang 10 pháp Các biện pháp chính Trang 12 Điều kiện thực hiện các giải pháp biện pháp Trang 20 Mối quan hệ giữa các giải pháp biện pháp Trang 20 21 Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn Trang 21 đề nghiên cứu Kết quả thu được qua khảo nghiệm giá trị khoa Trang 21 22 học của vấn đề nghiên cứu 3 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trang 23 Kiến nghị Trang 23 24 Trang 3 Đề tài Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học Trang 4 Đề tài Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học Phần 1 MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Mục đích giáo dục hiện nay của chúng ta là đào tạo những con người phát triển toàn diện những con người có đủ năng lực cần thiết đáp ứng sự đỏi hỏi của cuộc sống hiện giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho các em có đạo đức tốt có trình độ hiểu biết nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội có sức khoẻ biết lao động sẵn sàng lao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.