Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhà trường tiến hành triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ giáo viên về việc tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi giáo viên trong nhà trường, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, mà còn thường xuyên quan tâm đến giáo dục KNS cho học sinh. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG LIỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 Lĩnh vực Môn Chủ nhiệm Cấp học Tiểu học Tên tác giả Phạm Thị Khuyên Chức vụ Giáo viên lớp 4A4 NĂM HỌC 2018 2019 MỤC LỤC Trang 1. Lí do chọn đề tài . 1 5. Phạm vi nghiên cứu . 4 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 5 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Ý nghĩa GD Giáo dục GV Giáo viên HS Học sinh GVCN Giáo viên chủ nhiệm KNS Kỹ năng sống KN Kỹ năng GDKNS Giáo dục kỹ năng sống HĐNGLL Hoạt động ngoài giờ lên lớp PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90 các tổ chức Liên Hiệp Quốc như Tổ chức Y tế thế giới WHO Quỹ cứu trợ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã chung sức xây dựng chương trình giao duc Ki năng sông KNS cho thanh ́ ̣ ̃ ́ thiếu niên bởi lẽ những thử thách mà trẻ em và thanh niên phải đối mặt là rất nhiều và đòi hỏi cao hơn là những ki năng đ ̃ ọc viết tính toán tốt nhất UNICEF . Vì thế ở hầu hết các nước trên thế giới KNS đã được dạy trong chương trình chính quy. Và bốn trụ cột về giao duc mà UNESCO đã đ ́ ̣ ưa ra trong thời gian gần đây Học để biết Học để làm Học để tự khẳng định mình và Học để cùng chung sống thực chất đo cũng chinh là cách ti ́ ́ ếp cận Ki năng sông KNS . ̃ ́ Theo Luật giao duc m ́ ̣ ục tiêu của giao duc là Đào t ́ ̣ ạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức sức khỏe thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ nhiều năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai dạy KNS là một trong những tiêu chí đánh giá quot Trường học thân thiện học sinh tích cực quot . Trên tinh thần đó tôi nhận thấy rằng chính ở dưới mái trường các em học được nhiều điều hay lẽ phải. Và nhà trường là ngôi nhà thân thiện học sinh tích cực học tập để thành người tài xây dựng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.