Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3A2 - trường Tiểu học Thị Trấn

Mục đích của sáng kiến này là đưa ra các biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt dang bài viết đoạn văn lớp 3. Tạo được không khí sôi nổi, gây hứng thú, đam mê học văn của học sinh. Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Tôi ghi tên dưới đây Nơi công Tỷ lệ đóng Trình độ Số Ngày tháng tác Chức góp vào việc Ghi Họ và tên chuyên TT năm sinh hoặc nơi danh tạo ra sáng chú môn thường trú kiến Trường Tiểu 1 Đặng Thị Lê 10 02 1988 học Thị Giáo viên Đại học 100 Trấn Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3A2 trường Tiểu học Thị Trấn Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị Trấn Lĩnh vực áp dụng sáng kiến chuyên môn Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử Từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020. Mô tả bản chất của sáng kiến Bản chất của sáng kiến là đưa ra các biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt dang bài viết đoạn văn lớp 3. Tạo được không khí sôi nổi gây hứng thú đam mê học văn của học sinh. Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Trong đó sáng kiến đã chỉnh sửa bổ sung phương pháp rèn các kĩ năng viết văn cho học sinh bằng cách tập chung vào kĩ năng quan sát tìm ý và kĩ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hóa so sánh vào viết văn. Đồng thời đổi mở rộng vốn từ cho học sinh thông qua các bài tập đọc các tác phẩm văn học thông qua vốn hiểu biết hàng ngày kết hợp với hoạt động ngoài giừ lên lớp để giúp học sinh có các kĩ năng cần thiết khi viết đoạn văn. Những thông tin cần được bảo mật nếu có Không Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Cơ sở vật chất Sách giáo khoa sách giáo viên sách tham khảo. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả Qua nghiên cứu áp dụng sáng kiến này chúng tôi nhận thấy Đối với giáo viên biết sử dụng linh hoạt các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh có thêm kinh nghiệm rèn viết văn cho học sinh lớp 3. Đối với học sinh chất lượng tập làm văn nói riêng và môn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.