Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh qua một số bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 12

Mục đích nghiên cứu đề tài này góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh. Phần nào giúp học sinh tích cực, hứng thú hơn trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của bài học, góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh. | 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH QUA MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 Năm học 2019 2020 2 3 Mục lục Nội dung Trang Phần 1. Mở đầu 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích đối tượng phạm vi nghiên cứu 2 . Mục đích nghiên cứu 2 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Đóng góp của đề tài 2 Phần II. Nội dung 2 1. Cơ sở lí luận 2 . Nhận thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2 . Nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng đạo đức phong 2 cách Hồ Chí Minh . Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí 3 Minh . Thực trạng hiểu biết về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ 5 Chí Minh của học sinh hiện nay 2. Cơ sở thực tiễn 3. Cách thức tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức tác phong Hồ 7 Chí minh trong chương trình ngữ văn 12 . Nguyên tắc tích hợp 7 . Một số cách thức tích hợp 8 4. Những địa chỉ bài tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức tác 9 phong Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn 12 Giáo án minh họa Tác giả Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh 14 5. Kết quả thực nghiệm 19 Phần III. Kết luận 20 Tài liệu tham khảo Phần I. MỞ ĐẦU 4 1. Lí do chọn đề tài Ngày 27 2 2017 Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Nghị quyết số 69 NQ BCSĐ về Thực hiện Chỉ thị số 05 CT TW ngày 15 5 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo đó chỉ đạo việc rà soát biên soạn giáo trình tài liệu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo . Việc giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết đối với ngàng giáo dục. Riêng với đối tượng học sinh trung học phổ thông việc giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tích hợp lồng ghép trong chương trình đối với một số môn học và hoạt động giáo dục. Giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.