Nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật

Bài viết này tìm hiểu thực trạng nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật, những yếu tố dẫn đến nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Từ đó đề xuất ra một số giải pháp giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập xã hội hơn. | Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 NHU CẦU HÒA NHẬP XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT SV Trương Kim Kiều Duyên Dương Thanh Văn Phạm Thị Diễm My Nguyễn Ngọc Thúy Vy Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1. Lý do chọn đề tài Theo thống kê trên thế giới có khoảng 10 người khuyết tật tương đương với 650 triệu người khảo sát năm 2007 . Việt Nam có khoảng 6 1 triệu người khuyết tật tương đương 7 8 dân số thống kê của báo điện tử Dân Trí 20-02-2011 . Phần lớn người khuyết tật tại Việt Nam sống ở khu vực nông thôn và tham gia học tập ở mức thấp hơn rất nhiều so với người không khuyết tật. Gần 37 người khuyết tật trưởng thành bị mù chữ so với tỷ lệ 10 của dân số không khuyết tật thống kê của USAID 2009 . Người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong môi trường làm việc rất ít người có công việc ổn định và thu nhập thường xuyên. Rất nhiều người khuyết tật không được làm việc ở khối việc làm chính thức. Nhìn chung tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp cao hơn khoảng 30 . Với trình độ giáo dục và đào tạo thấp hầu hết người khuyết tật phải dựa vào những mối quan hệ gia đình để tìm việc gần 33 hộ gia đình có thành viên là người khuyết tật sống dưới mức nghèo thống kê của Handicap International 2009 . Thực tế cho thấy nếu không hòa nhập xã hội cuộc sống của người khuyết tật sẽ hết sức khó khăn. Phần lớn xã hội nhìn nhận người khuyết tật là những người không bình thường và đầy khiếm khuyết sự kỳ thị này là một trong những lý do lớn để gạt họ ra khỏi cuộc sống xã hội. Họ không được chăm sóc sức khỏe thỏa đáng không có bạn bè và thậm chí không có cơ hội học tập. Do không được tạo điều kiện học tập nên người khuyết tật thiếu kiến thức và kỹ năng sống dẫn đến mất cơ hội việc làm và không tham gia vào hoạt động lao động trong xã hội. Các nhóm người khuyết tật có nhiều bất cập thách thức với sự thích ứng trong cuộc sống do khó khăn về kinh nghiệm sống về sức khỏe và khả năng thu nhập. Trong khi đó sự hòa nhập xã hội là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu giúp người khuyết tật sống và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    51    3    27-09-2023
550    27    2    27-09-2023
4    49    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.