Giá trị hiện thực trong tiểu thuyết “ngồi” của Nguyễn Bình Phương

Bài viết này tiến hành nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những giá trị hiện thực cuộc sống mà Nguyễn Bình Phương phản ánh trong tác phẩm "Ngồi". | Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 GIÁ TRỊ HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT NGỒI CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG SV Phạm Thị Kim Ngân Phan Nguyễn Thanh Thùy Khoa Khoa học xã hội và nhân văn Văn học Việt Nam sau năm 1975 có sự chuyển mình mạnh mẽ trong nhu cầu đổi mới ở tất cả các lĩnh vực từ sáng tác cho tới lý luận phê bình tiếp nhận. Trong lĩnh vực sáng tác đạt được nhiều thành tựu nhất là ở thể loại tiểu thuyết. Rất nhiều tiểu thuyết đã ra đời với các gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Minh Châu Bảo Ninh Phạm Thị Hoài Nguyễn Huy Thiệp Nguyễn Bình Phương Đối với các tác giả này họ đều có sự đổi mới trong cách sáng tác của mình. Và điểm nổi bật trong sự đổi mới này là sự đổi mới trong cách phản ánh hiện thực. Chúng ta vẫn thường hay nghe nói văn học là sự phản ánh hiện thực chức năng chủ yếu của văn học là phản ánh hiện thực. Do đó mỗi tác phẩm văn học khi ra đời thì nó luôn mang một khía cạnh của hiện thực đời sống. Thế nhưng có tác phẩm thì phản ánh hiện thực một cách trực tiếp nhưng cũng có những tác phẩm thì phản ánh cuộc sống một cách gián tiếp thông qua những hình ảnh tượng trưng. Sở dĩ có điều khác biệt này là do thế giới quan của mỗi tác giả là khác nhau không một tác giả nào là giống nhau và nhất là trong công cuộc đổi mới thì cách mà các tác giả chọn để phản ánh hiện thực cuộc sống trong tác phẩm của mình lại càng phong phú đa dạng. Nhà văn Nguyễn Bình Phương là một trong số đó ông có cách riêng để phản ánh hiện thực cuộc sống vào tác phẩm văn học của mình. Ông đã chọn cách đan cài thực - ảo quá khứ - hiện tại để từ đó làm nổi bật lên thế giới hiện thực. Vì vậy nhóm chúng tôi đã quyết định thực hiện đề tài Giá trị hiện thực trong tiểu thuyết Ngồi của nhà văn Nguyễn Bình Phương nhằm làm sáng tỏ những giá trị hiện thực cuộc sống mà Nguyễn Bình Phương phản ánh trong tác phẩm. 1. Tác giả Nguyễn Bình Phương . Vài nét về tác giả Nguyễn Bình Phương Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại một làng quê ở Thái Nguyên. Sinh ra ở nông thôn nên không khí nông thôn trong tiểu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.