Bài giảng Đánh giá lời nói – Phạm Thùy Giang

"Bài giảng Đánh giá lời nói – Phạm Thùy Giang" trình bày định nghĩa lời nói, âm vị; các âm Tiếng Việt; phát âm, rối loạn lời nói, đánh giá âm nói, phân tích từ đơn, phân tích câu ngắn. | Phạm Thùy Giang MA CCC-SLP Chuyên Gia Âm Ngữ Trị Liệu Đại Học Minnesota Hoa Kỳ Dự án Giáo dục Đại học II Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội Định Nghĩa Lời nói Phối hợp hệ thống hô hấp giọng nói và bắp cơ miệng lưỡi để phát âm Âm vị Phân loại phụ âm theo vị trí phương thức và thanh rung Phân loại nguyên âm theo lưỡi cao phía trước http acadtech phonetics và tròn Kathryn Kohnert 2009 Các Âm Tiếng Việt Âm đầu Âm cuối Vị trí Môi Răng Răng Sau Cong Vòm Vòm Họng Môi Âm Vòm Phương thức môi răng lưỡi cứng mềm răng mềm Nổ Tắc Rung b đ Ɂ Không t tr ch k c p t k c rung Bật th hơi Mũi m n nh ng m n ng Xát Rung v r g Không ph x s kh h rung Bán qu l d gi nguyên âm Tang amp Barlow 2006 Phát Âm b Bộ phận miệng Môi khép Lưỡi nằm Vòm mềm đưa lên để hơi ra ổ miệng Dây thanh rung Cách phát âm Phương thức tắc Vị trí môi http acadtech phonetics Thanh rung Dự án Giáo dục Đại học II Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội Phát Âm g Bộ phận miệng Hai môi mở Phía sau lưỡi đưa lên đụng vòm mềm Vòm mềm đưa lên để hơi ra ổ miệng Cách phát âm Dây thanh rung Phương thức xát Vị trí vòm mềm http acadtech phonetics Thanh rung Dự án Giáo dục Đại học II Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội Phát Âm v Xin quý vị ghi Bộ phận miệng Môi Răng Lưỡi Vòm mềm Cách phát âm Dây thanh Phương thức Vị trí http acadtech phonetics Thanh Dự án Giáo dục Đại học II Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội Phát Âm v Bộ phận miệng Răng trên môi Lưỡi nằm Vòm mềm đưa lên Dây thanh rung Cách phát âm Phương thức xát Vị trí răng môi http acadtech phonetics Thanh rung Dự án Giáo dục Đại học II Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội Sơ đồ này thiếu những gì Âm vị Vị trí Phương thức Thanh rung s Sau răng xinh xe Hai môi Mũi k Vòm mềm - kéo cà t tim Sơ đồ này thiếu những gì Âm vị Vị trí Phương thức Thanh rung s Sau răng Xát - xinh xe m Hai môi Mũi mẹ má k Vòm mềm Tắc - kéo cắt t Răng Tắc - tim Rối Loạn Lời Nói Âm Nói Nói lắp Nguyên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    104    2    27-09-2023
178    204    1    27-09-2023
79    92    9    27-09-2023
442    4    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.