Thông báo và dự báo khí hậu mùa Xi, Xii, I năm 2018/2019

Thông báo và dự báo khí hậu mùa Xi, Xii, I năm 2018/2019 trình bày diễn biến khí hậu tháng 7, 8, 9 năm 2018; dự báo khí hậu 3 tháng 11, 12, 1 năm 2018 và 2019. | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA XI XII I NĂM 2018 2019 Chuẩn sai nhiệt độ oC và tỷ chuẩn lượng mưa tháng IX 2018 Hà Nội tháng 10 - 2018 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU . 5 DANH MỤC HÌNH VẼ . 5 PHẦN I DIỄN BIẾN KHÍ HẬU THÁNG VII VIII IX NĂM 2018 . 6 . Diễn biến khí hậu trên thế giới và khu vực . 6 . Diễn biến khí hậu ở Việt Nam . 7 . Nhiệt độ . 7 . Lượng mưa . 9 . Tổng số giờ nắng lượng bốc hơi và chỉ số ẩm . 12 . Một số hiện tượng khí tượng đặc biệt . 14 . Tình hình thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn KTTV . 15 PHẦN II DỰ BÁO KHÍ HẬU 3 THÁNG XI XII I NĂM 2018 2019 . 16 . Dự báo hiện tượng ENSO và khí hậu khu vực . 16 . Hiện tượng ENSO . 16 . Dự báo khí hậu khu vực . 16 . Dự báo khí hậu cho Việt Nam . 18 . Dự báo nhiệt độ . 18 . Dự báo lượng mưa . 18 . Xoáy thuận nhiệt đới XTNĐ và không khí lạnh KKL . 18 Thông báo và Dự báo khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và xuất bản hàng tháng. Nội dung của Thông báo và Dự báo khí hậu được đăng tải trên Internet theo địa chỉ http . Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Nghiên cứu Khí hậu và Dự báo khí hậu Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Số 23 62 Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa Nội. Điện thoại 04. 62728299. Email dubaokhihau@. Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI-I năm 2018 2019 Số tháng X 2018 3 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ý nghĩa 1 BOM Cục Khí tượng Úc 2 CPC Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ 3 CS Chuẩn sai 4 ECMWF Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu 5 IRI Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu 6 A Chỉ số ẩm tỷ số giữa tổng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    7    1    27-09-2023
66    21    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.