Một số trao đổi về hiện trạng bệnh vi-rút lúa lùn sọc đen Phương Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu dựa trên quan sát và phân tích các đặc điểm triệu chứng bệnh trên cây lúa nhiễm bệnh thu tại nhiều ruộng lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau và mức độ nhiễm bệnh khác nhau đã nhận định đó không phải là bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. | MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ HIỆN TRẠNG BỆNH VI-RÚT LÚA LÙN SỌC ĐEN PHƢƠNG NAM Viện Bảo vệ thực vật Hiện nay bệnh vi-rút lúa đang diễn biến phức mới xuất hiện các nhà khoa học tại các cơ tạp và nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa quan phía Nam đã nhận định một cách chủ quan bàn cả nước đặc biệt là bệnh lùn sọc đen phương rằng đây là bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá cùng Nam LSĐ-PN một bệnh vi-rut hại lúa đã từng lây nhiễm và gây hại trên cùng 1 cây lúa. Trong xuất hiện bùng phát dịch và gây hại nghiêm trọng khi đó các chuyên gia của Viện BVTV dựa trên tại 34 tỉnh thành phố trong năm 2009. Căn cứ kết quan sát và phân tích các đặc điểm triệu chứng quả giám định dương tính với bệnh của mẫu lúa bệnh trên cây lúa nhiễm bệnh thu tại nhiều ruộng thu tại một số tỉnh miền Bắc của Viện Bảo vệ thực lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau và mức vật BVTV trong thời gian vừa qua căn cứ vào độ nhiễm bệnh khác nhau đã nhận định đó không kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài Nghiên phải là bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá là tác nhân cứu nguyên nhân và biện pháp phòng chống bệnh gì thì cần nghiên cứu. lùn lụi hại lúa ở miền Bắc và căn cứ vào thông Các kết quả giám định bằng RT-PCR của Viện tin về hiện trạng của bệnh LSĐ-PN hiện nay ở các BVTV sử dụng các cặp mồi đặc hiệu với vi-rút tỉnh thuộc nước ta và tại Trung Quốc Viện BVTV gây bệnh vàng lùn RGSV và lùn xoắn lá RRSV có một số trao đổi như sau do Viện BVTV thực hiện đều âm tính mặc dù 1. Về quá trình xác định tác nhân gây bệnh được thực hiện và lặp lại nhiều lần trên nhiều mẫu trong năm 2009 của Viện BVTV với các triệu chứng đặc trưng và điển hình. Ý kiến của các nhà khoa học Viện BVTV lúc Năm 2009 bệnh LSĐ-PN lần đầu tiên xuất bấy giờ khẳng định tác nhân gây bệnh không hiện và bùng phát dữ dội tại Việt Nam trong đó phải là RGSV và RRSV và để trả lời chính xác các tỉnh Nghệ An Thái Bình Quảng Ninh và thì cần phải đợi khi hoàn thành và có kết quả xác Nam Định là các tỉnh đầu tiên ghi nhận và thông đáng các bước thực hiện chu trình Koch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.