Tiến bộ kỹ thuật(TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT) quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn quả có múi

Bài viết này trình bày về tiến bộ kỹ thuật này được áp dụng để quản lý, ngăn chặn sự hình thành tính kháng thuốc của nhện đỏ cam chanh tại các vùng trọng điểm trồng cây ăn quả có múi ở Việt Nam. | TIẾN BỘ KỸ THUẬT TBKT 01-53 2017 BNNPTNT Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ Panonychus citri McGregor hại cây ăn quả có múi Ban hành kèm theo Quyết định số 750 QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ngày 25 4 2017 1 1 1 1 Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Minh Đức Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Phạm Thu Huyền Nguyễn 1 2 3 4 Thị Thanh Hoài Trần Đặng Việt Nguyễn Thị Hồng Hải và Trần Thị Kim Thúy Nguồn gốc xuất xứ Quy trình là kết với chỉ số kháng thuốc Ri biến động từ 12 6 quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ Nghiên đến 19 6. Vấn đề nhện đỏ cam chanh kháng cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây thuốc đã trở nên nghiêm trọng tại các vùng ăn quả có múi chè và biện pháp quản lý ở trồng CAQCM ở Việt Nam khi ngày càng lệ Việt Nam do TS. Nguyễn Thị Nhung thuộc vào thuốc hóa học trong phòng trừ Viện Bảo vệ thực vật Viện Khoa học chúng. Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì tiến 2. PHẠM VI ÁP DỤNG hành trong thời gian 2013-2016 tại một số vùng sản xuất chè và cây ăn quả có múi Tiến bộ kỹ thuật này được áp dụng để trọng điểm. quản lý ngăn chặn sự hình thành tính kháng thuốc của nhện đỏ cam chanh tại các 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TBKT vùng trọng điểm trồng CAQCM ở Việt Nhện đỏ hại cây ăn quả có múi hay còn gọi Nam. là nhện đỏ cam chanh Panonychus citri 3. NỘI DUNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT McGregor là một trong các loài gây hại phổ Quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ biến trên cây ăn quả có múi CAQCM . Nhện Panonychus citri McGregor hại cây ăn đỏ có kích thước cơ thể nhỏ bé chu kỳ vòng quả có múi dựa trên nguyên tắc áp dụng các đời ngắn sức đẻ trứng cao khả năng thích biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM nghi nhanh với điều kiện ngoại cảnh loài nhện trên CAQCM trong đó tập trung vào một đỏ này rất dễ bùng phát thành dịch. Nông dân số biện pháp cụ thể như sau đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng trừ nhện đỏ trong đó biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ . Biện pháp canh tác thực vật BVTV hóa học là chủ yếu. Việc sử Bón phân thực hiện theo quy trình kỹ dụng thuốc BVTV hóa học liên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.