Cần xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng - Nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Nội dung của bài viết này tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hiện tượng vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng gây ảnh hưởng đến môi trường và mất an toàn thực phẩm; một số giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. | Tổng hợp BVTV - Sè 6 2017 CẦN XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BVTV ĐÃ QUA SỬ DỤNG TRÊN ĐỒNG RUỘNG - NGUY CƠ GÂY MẤT AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM Tuyết Nguyễn Cục Bảo vệ thực vật 1. ĐẶT VẤN ĐỀ quyết định nhanh chóng trong dập tắt dịch hại trên diện rộng. Do vậy có thể nói thuốc BVTV Từ những năm 50 của thế kỷ trước cho đến giữ vai trò không thể thiếu trong sản xuất nông nay trong hệ thống các biện pháp bảo vệ thực nghiệp của Việt Nam trước đây hiện nay và cả vật BVTV việc sử dụng thuốc BVTV vẫn đóng trong tương lai. một vai trò hết sức quan trọng đôi khi còn là yếu tố quyết định. Tuy nhiên ngày càng xuất hiện tình . Những tồn tại hạn chế thiếu sót trong trạng lạm dụng thuốc BVTV gây nhiều hệ lụy cho việc sử dụng thuốc BVTV sản xuất môi trường môi sinh sức khỏe cộng - Sử dụng thuốc quá nhiều quá mức cần thiết. đồng do mất an toàn vệ sinh thực phẩm ATTP - Sử dụng thuốc khi thiếu hiểu biết về kỹ thuật. đe dọa sự phát triển bền vững của nông nghiệp. - Sử dụng thuốc quá liều lượng khuyến Nói chung thuốc BVTV có các ưu điểm là tác cáo tùy tiện hỗn hợp các loiaj thuốc trừ sâu- động nhanh triệt để dễ sử dụng nên có thể bệnh lẫn lôn. nhanh chóng hạn chế dập dịch đem lại hiệu quả - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không tuân kinh tế cao góp phần quan trọng hạn chế thiệt thủ thời gian cách ly hại do sâu bệnh gây nên nâng cao lợi nhuận cho - Coi trọng lợi ích lợi nhuận cá nhân hơn tác nhà nông. Hiện nay cần ưu ý đến một việc động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. không nhỏ là nông dân thường xuyên vứt bỏ bao Như vậy có thể thấy việc sử dụng thuốc BVTV bì thuốc BVTV đã qua sử dụng trên đồng ruộng. ở Việt Nam trước kia và trong thời gian gần đây Vì vậy ngoài việc tăng cường quản lý sản bên cạnh những thành tựu và ưu điểm cũng còn xuất kinh doanh sử dụng thuốc BVTV cũng cần nhiều tồn tại thiếu sót tác hại có nguyên nhân phải lưu ý đến việc quản lý vấn đề bao bì thuốc khách quan và chủ quan. Trong đó có nguyên nhân đã qua sử dụng để tránh hiện tượng phơi nhiễm chủ quan từ phía xây dựng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.