Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

uận văn đi vào đánh giá được thực trạng và đề xuất được nhưng giải pháp, kiến ngh nhằm tăng cư ng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Ba Đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ HÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI U N V N THẠC S TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - N M 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ HÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI U V TH C S T I CH H- G H G Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 8 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG D N HOA HỌC PGS TS. TRẦN V N GIAO HÀ NỘI - N M 2018 ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn dưới sự hướng dẫn của PGS TS. Trần Văn Giao. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Các lập luận phân tích đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau khi nghiên cứu. uận văn không sao chép không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học đã được công bố nào. Học viên Bùi Thị Hà LỜI CẢM ƠN Sau một quá trình học tập nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia đến nay tôi đã gần hoàn thành khóa học của mình. Với bản luận văn được thực hiện bên cạnh sự nỗ lực của bản thân là sự giúp đỡ tạo điều kiện và hướng dẫn của quý Thầy Cô giáo và bạn bè được xem như là thành quả của quá trình học tập. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Thầy cô giáo hoa tài chính gân hàng của Học viện Hành chính Quốc gia Đặc biệt là sự giúp đỡ hướng dẫn của PGS TS. Trần Văn Giao - Giáo viên hướng dẫn khoa học Thầy đã tận tâm nhiệt tình hướng dẫn tôi thực hiện luận văn này. Tôi c ng g i l i cảm ơn tới Ban ãnh đạo các anh ch công tác tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt am - Chi nhánh Ba Đình gia đình bạn bè đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi theo học khóa học cao học và hoàn thành luận văn này. Tuy đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc đầu tư th i gian và công sức nghiên cứu để hoàn thành luận văn nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi một số hạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.