Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đào tạo ngành mỹ thuật trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nghiên cứu lí luận và thực tiễn QLNN và đào tạo ngành Mỹ thuật trong các trường Đại học, phân tích, đánh giá hạn chế và nguyên nhân làm giảm hiệu lực QLNN trong quá trình đào tạo ngành Mỹ thuật trong các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và môi trường đào tạo, tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nhà thiết kế tương lai phát huy được giá trị và sức sáng tạo dồi dào của bản thân, góp phần làm phong phú và đặc sắc thêm cho nền mỹ thuật nước nhà. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - - - - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH VIỆT HẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGÀNH MỸ THUẬT TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . VŨ TRỌNG HÁCH HÀ NỘI NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan rằng Luận văn nghiên cứu là của riêng cá nhân tác giả dựa trên cơ sở lý thuyết được học tập và qua tham khảo tư liệu thực tiễn trên các trường đại học hiện đang đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà nội dưới sự hướng dẫn của . Vũ Trọng Hách. Các tư liệu kết quả công bố trong luận văn là trung thực những tư liệu trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng. Hà Nội ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Đinh Việt Hằng LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp tác giả đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Học viện Hành Chính Quốc Gia Khoa sau Đại Học quý thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện Hành Chính Quốc Gia quý cơ quan các đồng nghiệp cùng bạn bè và gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất giúp tác giả thực hiện luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới . Vũ Trọng Hách đã nhiệt tình giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của bản thân tuy nhiên quá trình nghiên cứu luận văn không tránh khỏi những thiếu xót hạn chế kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo đồng nghiệp. để công trình nghiên cứu này được hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Đinh Việt Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGÀNH MỸ THUẬT TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC . 11 . Các khái niệm liên quan . 11 . Quản lý . 11 . Quản lý nhà nước . 14 . Quản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.