Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần khí cụ điện 1 – VINAKIP thuộc Tổng Công ty CP thiết bị điện Việt Nam

Luận văn góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính trong công ty cổ phần. Đồng thời, thông qua việc đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần khí cụ điện 1 - VINAKIP thuộc Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam. Có giá trị áp dụng chung cho các công ty khác, đặc biệt là các công ty cổ phần. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - - - - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THOA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I VINAKIP THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - - - - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THOA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN VINAKIP THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60 340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học TS. HOÀNG SỸ KIM HÀ NỘI - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần khí cụ điện 1 VINAKIP thuộc Tổng Công ty CP thiết bị điện Việt Nam là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu tài liệu được sử dụng trong luận văn là chính xác và trung thực. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thoa LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban lãnh đạo Học viện Hành chính Khoa Sau Đại học Khoa Quản lý Tài chính công và xin cảm ơn các thầy cô giáo đã nhiệt tình giảng dạy truyền thụ kiến thức trong thời gian qua. Tác giả cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè đồng nghiệp đã hỗ trợ tạo điều kiện và động viên tinh thần trong suốt những năm qua để tác giả có thể hoàn thành khóa học và bản Luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Khí cụ điện I VINAKIP thuộc tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ thông tin nghiên cứu luận văn. Đặc biệt tác giả xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Hoàng Sỹ Kim người đã tận tình hướng dẫn tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu này xin được bày tỏ sự biết ơn đến các thầy cô đồng nghiệp bạn bè và gia định đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình tác giả thực hiện luận văn. Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư thời gian và công sức nghiên cứu hoàn thành luận văn nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết kính mong các thầy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.