Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận chung về phân tích công chức cấp xã, chất lượng công chức cấp xã; đánh giá thực trạng chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH CƢỜNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH CƢỜNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành QUẢN LÝ CÔNG Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . NGÔ THÀNH CAN Thừa Thiên Huế - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc. Thừa Thiên Huế ngày tháng năm 2017 Học viên Lê Minh Cƣờng LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo Ngô Thành Can - người đã định hướng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ và đóng góp ý kiến cụ thể vào kết quả nghiên cứu để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia và toàn thể các thầy giáo cô giáo đã trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện động viên của tất cả bạn bè đồng nghiệp gia đình và những người thân trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Trân trọng cảm ơn Học viên Lê Minh Cƣờng MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn . 3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn . 6 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 6 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 7 7. Kết cấu luận văn . 8 Chƣơng 1 . 9 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ . 9 . Một số vấn đề lý luận chung về công chức công chức cấp xã . 9 . Khái niệm công chức . 9 niệm công chức cấp xã . 10 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    45    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.