Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở làm rõ những lý luận cơ bản về NSNN, quản lý ngân sách huyện, đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý ngân sách huyện Quảng Điền, từ đó đề xuất giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện Quảng Điền, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DIỆU MY QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DIỆU MY QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN HOÀNG QUY THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Thừa Thiên Huế ngày tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Diệu My LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Hành chính bên cạnh sự cố gắng của bản thân tôi đã nhận được sự động viên hướng dẫn giảng dạy và nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các thầy giáo cô giáo gia đình và đồng nghiệp trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Nhân đây tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới Ban lãnh đạo học viên Hành chính các thầy giáo cô giáo Khoa Sau đại học Khoa Quản lý công. Tôi vô cũng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của Ban lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quảng Điền Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Điền Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền gia đình bạn bè và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa học. Đặc biệt tôi vô cùng trân trọng biết ơn TS. Nguyễn Hoàng Quy người hướng dẫn khóa học đã tận tình giúp đỡ tôi để hoàn thành luận văn này. Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư thời gian và công sức nghiên cứu hoàn thành luận văn những chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết kính mong các thầy giáo cô giáo và các bạn đọc thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Diệu My MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.