Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 78-DS)

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 78-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Mẫu số 78 DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 2017 NQ HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TÒA ÁN NHÂN DÂN. 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . QĐGQ . 2 . ngày. tháng . năm . QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KIẾN NGHỊ 3 VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN Căn cứ vào . . 4 của Bộ luật tố tụng dân sự Sau khi nghiên cứu 5 .ngày đối với Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn số . QĐST .ngày .tháng . năm của Tòa án nhân dân .về việc 6 . . Xét thấy 7 . QUYẾT ĐỊNH 8 . . Quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị này là quyết định cuối cùng. Nơi nhận CHÁNH ÁN 9 Các đương sự Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp Lưu hồ tại Tòa án. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 78 DS 1 Ghi tên Tòa án ra quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị nếu Tòa án ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nào ví dụ Toà án nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá . Nếu Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nào ví dụ Toà án nhân dân thành phố Hà Nội . 2 Ô thứ nhất ghi số ô thứ hai ghi năm ra quyết định. Phần cuối tùy từng trường hợp giải quyết khiếu nại kiến nghị mà ghi KN hay KNKN ví dụ Số 02 2017 QĐ GQKN Số 04 2017 QĐ GQKNKN . 3 Tùy từng trường hợp giải quyết khiếu naị kiến nghị mà ghi cụ thể QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KIẾN NGHỊ VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN . 4 Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm khoản điều áp dụng để ra quyết định 5 Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể Nếu giải quyết khiếu nại thì ghi đơn khiếu nại của và đơn đó của cá nhân thì ghi họ tên nếu người khiếu nại là cơ quan tổ chức thì ghi tên cơ quan tổ chức và ghi họ tên của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.