Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số: 71-DS)

Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số: 71-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Mẫu số 71 DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 2017 NQ HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TÒA ÁN NHÂN DÂN. 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . QĐ PT . ngày. tháng . năm. QUYẾT ĐỊNH HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN. 2 Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có Thẩm phán Chủ toạ phiên toà Ông Bà . Các Thẩm phán Ông Bà . Ông Bà . Sau khi xét xử sơ thẩm bản án dân sự sơ thẩm số ST ngày. tháng . năm . của Tòa án . . . bị kháng cáo kháng nghị như sau a. Ngày . tháng . năm. 3 . b. Ngày . tháng . năm. . XÉT THẤY Ngày tháng năm hoặc tại phiên toà phúc thẩm nguyên đơn là . có văn bản hoặc có ý kiến xin được rút đơn khởi kiện. Ngày tháng năm hoặc tại phiên toà phúc thẩm bị đơn là . có văn bản hoặc có ý kiến đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và việc bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Căn cứ vào Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự QUYẾT ĐỊNH 1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số . ST ngày . tháng . năm . của Tòa án nhân dân và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số TLPT ngày . về việc . . giữa Nguyên đơn . Địa chỉ . Bị đơn . Địa chỉ . Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có . Địa chỉ . 2. 4 . Nơi nhận TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Ghi theo quy định tại Điều 315 của Bộ luật THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA tố tụng dân sự Lưu hồ sơ vụ án. Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu Hướng dẫn sử dụng mẫu số 7 1 DS 1 và 2 Ghi tên Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nào ví dụ Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao ở đâu ví dụ Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội . 3 Ghi ngày tháng năm kháng cáo tư cách đương sự trong tố tụng và họ tên của người kháng cáo nếu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    16    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.