Giáo trình Hệ điều hành máy chủ (Nghề: Máy chủ ảo và một số phần mềm thông dụng) - CĐ Công nghiệp và Thương mại

Giáo trình Hệ điều hành máy chủ với mục tiêu giúp các bạn đọc có thể trình bày được các kiến thức về các phần mềm thông dụng sử dụng trên máy chủ ảo, các bước cài đặt và các lưu ý khi cài đặt, sử dụng các phần mềm cài đặt trên máy chủ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo! | CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY CHỦ NGHỀ MÁY CHỦ ẢO VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM THÔNG DỤNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẢNG NGHỀ Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-CDCN amp TM ngày tháng năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương Mại Vĩnh phúc năm 2018 MỤC LỤC Chƣơng 1. QUẢN TRỊ DOMAIN. 1 1. Giới thiệu Domain là gì . 1 Domain là gì . 1 Domain Controller là gì . 1 Domain Controller gồm những loại nào . 1 2. Ứng dụng của Domain. 2 Domain Controller được sử dụng như thế nào . 2 Domain Controller có vai trò gì . 2 Global Catalog Server . 2 Operation Master . 3 3. Tại sao phải đăng ký Domain . 4 4. Hướng dẫn đăng ký Domain . 4 5. Hướng dẫn quản trị Domain . 10 . 10 Subdomains . 10 Addon Domains. 11 Chƣơng 2. BẢNG DIỂU KHIỂN VA QUẢN TRỊ HOSTING . 12 1. Giới thiệu về các mô hình hệ thống Hosting . 13 a. Hosting là gì Vì sao cần hệ thống Hosting . 13 b. Các mô hình xây dựng hệ thống Hosting Plesk Cpanel DirectAdmin . 15 2. Hình thức triển khai hệ thống Hosting như thế nào . 23 a. Phần cứng máy chủ. . 23 b. Phần mềm quản trị Hosting Plesk Cpanel DirectAdmin . 25 3. Thực hành và làm quen với quản trị hệ thống Hosting . 33 a. Thực hành làm quen với DirectAdmin. . 33 b. Thực hành làm quen với Cpanel . 41 c. Thực hành làm quen với Plesk. . 47 4. Các lỗi thường gặp khi vận hành hệ thống . 51 a. Lỗi 500. . 51 b. Lỗi 404. . 53 c. Lỗi Nginx . 57 5. Triển khai cấu hình. . 60 Chƣơng 3. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CLOUD VPS . 62 1 Giới thiệu các mô hình hệ thống Cloud VPS. 62 a. Cloud VPS là gì . 62 b. Một số mô hình hệ thống Cloud VPS KVM Vmware . 63 2. Hình thức triển khai hệ thống VPS như thế nào . 65 a. Yêu cầu nền tảng phần cứng đáp ứng điều kiện triển khai . 65 b. Phần mềm hệ thống triển khai ảo hóa VPS KVM Vmware. . 70 3. Thực hành và làm quen với quản trị hệ thống VPS hệ thống ảo hóa Vmware . 72 4. Các lỗi thường gặp khi vận hành hệ thống VPS. . 79 a. Kiểm tra hiệu suất ảo hóa.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    76    1    26-11-2022
143    13    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.