Bài thuyết trình Khoa học vật liệu đại cương: Sai hỏng trong vật rắn

"Bài thuyết trình Khoa học vật liệu đại cương: Sai hỏng trong vật rắn" tìm hiểu về lạch mạng, sai hỏng đường; lệch mạng xoắn; lệch mạng hỗn hợp; mở rộng. | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Vật lý Môn Khoa học vật liệu đại cương Sai hỏng trong vật rắn CÁC LOẠI SAI LỆCH HAY SAI SÓT 01 LỆCH MẠNG SAI HỎNG ĐƯỜNG Nút trống nguyên tử Sai sót điểm Nguyên tử xen kẽ Nguyên tử thay thế Lệch mạng 02 LỆCH MẠNG XOẮN Sai sót đường 03 Biên hạt LỆCH MẠNG HỖN HỢP Sai sót mặt 04 MỞ RỘNG Sai sót khối 01 LỆCH MẠNG SAI HỎNG ĐƯỜNG Vecto Burgers - b mức độ sai lệch a Các khái niệm - Lệch mạng lệch biên được gọi là sai hỏng đường hay là sai hỏng một chiều. - Xung quanh đường lệch mạng một số nguyên tử không sắp xếp thẳng hàng các nguyên tử ở phần trên của đường lệch mạng bị nén lại với nhau và các nguyên tử ở phần dưới bị kéo ra. Vị trí các nguyên tử xung quanh lệch mạng đường Là trục lệch có chiều dài Nếu nửa mặt nằm ở hàng vạn hằng số mạng phía trên lệch mạng và vuông góc với mặt đường gọi là lệch phẳng của tờ giấy. dương ngược lại là lệch âm ĐƯỜ NG AD LỆC H G ƯỜN G Là biên giới phía trong Đ N MẠ của nửa mặt ABCD gọi là lệch mạng đường b Cơ chế di chuyển lệch - Nếu áp đặt một ứng suất trượt thì sẽ tạo ra lực bẻ gãy các liên kết giữa 2 hàng nguyên tử A và C và tạo ra liên kết giữa hàng A và B. - Trước khi tác dụng lực nguyên tử trên hàng B không đủ số sắp xếp thì sau khi tác dụng lực nguyên tử trên hàng C lại không đủ số sắp xếp. gt Như vậy lệch đã di chuyển sang phải một đoạn bằng hằng số mạng. Quá trình này gọi là trượt của lệch và sẽ tiếp diễn đến khi lệch di chuyển ra ngoài tinh thể. - Sự chuyển động của lệch mạng khi chịu ứng suất giống sự di chuyển của một con sâu. 02 LỆCH MẠNG XOẮN - Lệch xoắn tạo thành khi ứng suất trượt gây ra biến dạng như hình vẽ phần trên của vùng tinh thể bị dời đi một khoảng cách nguyên tử so với phần dưới. - Các lớp nguyên tử trong vùng sai lệch đi theo hình xoắn ốc vẽ đường cong uốn A Lệch mạng quanh trục lệch với điểm bắt đầu ở mặt I xoắn bên phía dưới. Khi đi một vòng quanh trục trong tinh thể đường cong hạ xuống các mặt tạo ra một hình xoắn ốc nên được gọi là lệch xoắn. B Lệch mạng A nhìn từ trên - .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    18-06-2021
7    4    0    18-06-2021