Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service)

Mục đích nghiên cứu của luận văn này nhằm đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, góp phần đưa công tác quản lý nhân lực của công ty ngày một khoa học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - Nguyễn Thị Cẩm Tú CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE MOBIFONE SERVICE Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2020 Luận văn được hoàn thành tại HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ VIỆT LÊ Phản biện 1 . Phản biện 2 . Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc . giờ ngày .tháng . năm . Có thể tìm hiểu luận văn tại - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thời gian qua sự hội nhập kinh tế sâu và rộng cùng với biến động không ngừng của nền kinh tế - xã hội đó vừa là cơ hội vừa là những thách thức vô cùng to lớn đối với sự phát triển quốc gia nói chung và sự tồn tại phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Trong các nguồn lực để tạo ra sự phát triển thì nguồn lực con người luôn là nguồn lực quan trọng nhất. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Hiện nay với nền kinh tế tri thức yếu tố con người luôn được coi là có vai trò hết sức quan trọng và quyết định đối với sự tồn tại phát triển của mỗi tổ chức đơn vị doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng sở hữu được đội ngũ nguồn nhân lực có chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó. Chính vì thế mỗi doanh nghiệp muốn tạo dựng duy trì và phát triển một đội ngũ nhân lực đủ về số lượng và tốt về chất lượng thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một công tác cần quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống tăng cường sức khỏe mở rộng tri thức nâng cao trình độ tay nghề không những chỉ do yêu cầu của sản xuất mà là do nhu cầu xuất phát từ chính bản thân con người muốn nâng cao chất lượng cuộc sống muốn có cơ hội thăng tiến và phát triển muốn có một vị trí xứng đáng trong xã hội. Vì vậy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    58    2    01-12-2023
5    60    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.