Hiệu quả của việc sử dụng công cụ ISBAR trong bàn giao người bệnh giữa điều dưỡng gây mê với điều dưỡng phòng hồi tỉnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

ISBAR là một qui trình chuẩn đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có ngành y tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công cụ ISBAR trong bàn giao người bệnh giữa điều dưỡng gây mê với điều dưỡng phòng hồi tỉnh ở Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ ISBAR TRONG BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH GIỮA ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ VỚI ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG HỒI TỈNH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THE EFFECTIVENESS OF USING THE ISBAR PLATEFORM ON HAND OVER PATIENTS BETWEEN ANESTHETIC NURSES AND NURSES AT RECOVER ROOM IN HO CHI MINH CITY MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ĐÀO THANH NHÂN1 TÓM TẮT pháp phẫu thuật từ 32 3 tăng lên 92 6 p lt 0 001 về việc sử dụng kháng sinh dự phòng Đặt vấn đề ISBAR là một qui trình chuẩn đã từ 8 3 tăng lên 98 2 p lt 0 001 về lượng được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong đó máu người bệnh đã mất trong phẫu thuật tăng từ có ngành y tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá 24 lên 71 4 p lt 0 001 về phương pháp giảm hiệu quả của việc sử dụng công cụ ISBAR trong đau trong phẫu thuật tăng từ 12 9 lên 98 6 bàn giao người bệnh giữa điều dưỡng gây mê p lt 0 001 về việc sử dụng thuốc chống nôn trong với điều dưỡng phòng hồi tỉnh ở Bệnh viện Đại phẫu thuật tăng từ 5 5 lên 94 9 p lt 0 001 học Y dược thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. về chuyển người bệnh lên trại tăng từ 12 9 từ Phương pháp Nghiên cứu can thiệp trước 97 7 p lt 0 001 về các cận lâm sàng sau phẫu sau đánh giá hiệu quả của việc bàn giao người thuật từ 3 7 tăng lên 98 6 p lt 0 001 về duy bệnh tại phòng hồi tỉnh của Bệnh viện Đại học Y trì giảm đau sau phẫu thuật từ 12 9 tăng lên 97 7 p lt 0 001 . Dược . Tổng số mẫu là 434 trên 31 điều dưỡng gây mê. Mỗi điều dưỡng gây mê được Kết luận Bảng công cụ bàn giao ISBAR đem quan sát 7 lượt trước khi hướng dẫn n1 217 lại hiệu quả rõ rệt trong bàn giao người bệnh giữa và 3 tuần sau hướng dẫn n2 217 . Bộ câu hỏi phòng mổ và phòng hồi tỉnh điều dưỡng nên được dựa vào bảng công cụ ISBAR và mẫu bàn được đào tạo để sử dụng công cụ này ngày một giao người bệnh trong phẫu thuật của Tổ chức chính xác và hiệu quả hơn. Y tế Thế giới. Dữ liệu được thu thập thông qua Từ khoá ISBAR bàn giao người bệnh điều quan sát các cơ hội bàn giao người bệnh tại dưỡng gây mê phòng hồi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.