Giáo án Toán 8 theo phương pháp mới - Chủ đề: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Giáo án Toán 8 theo phương pháp mới - Chủ đề: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải với mục tiêu giúp học sinh biết được định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Hiểu các qui tắc biến đổi phương trình, các bước giải phương trình; giáo dục đức tính cẩn thận, khoa học thông qua biến đổi phương trình . Mời các bạn cùng tham khảo. | GIÁO ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức HS biết được định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. HS hiểu các qui tắc biến đổi phương trình các bước giải phương trình giáo dục đức tính cẩn thận khoa học thông qua biến đổi phương trình. 2. Kĩ năng HS thực hiện được qui tắc chuyển vế qui tắc nhân. HS thực hiện thành thạo qui tắc chuyển vế qui tắc nhân để giải các PT bậc nhất 3. Thái độ Hs có thói quen làm việc khoa học Rèn cho hs tính cẩn thận chính xác khoa học 4. Định hưởng phát triển năng lực Có cơ hội phát triển năng lực tính toán Có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm tương tác với giáo viên Có cơ hội phát triển năng lực hợp tác chủ động sáng tạo 5. Định hướng phát triển phẩm chất Sự nhạy bén linh hoạt trong tư duy Tự tin tự chủ tự lập II PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT HÌNH THỨC THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp và kĩ thuật dạy học Hoạt động nhóm Vấn đáp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học Cá nhân nhóm Phương tiện thiết bị dạy học Máy chiếu nếu có bảng III. CHUẨN BỊ 1. GV Phấn màu bảng phụ slide. 2. HS Bảng nhóm vở bút. TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1 Khởi động Kiểm tra bài cũ TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG 1 KHỞI ĐỘNG Mục tiêu HS nắm lại định nghĩa phương trình định nghĩa hai phương trình tương đương Phương pháp Vấn đáp giải quyết vấn đề Hình thức Kiểm tra cá nhân 10 Câu 1 Nêu định nghĩa phương Câu 1 Phương trình 3x 9 3 x x trình 8 0 PT có nghiệm x 8 Câu 2 Nêu định nghĩa hai phương Câu 2 Hai phương trình x 2 trình tương đương 0 và x x 2 0 tương đương với nhau không Gv cùng HS nhận xét cho điểm . Hoạt động 1 Góp phần giúp học sinh nắm lại kiến thức về phương trình và phương trình tương đương từ đó hs có sự liên kết giữa kiến thức cũ và kiến thức mới. Hoạt động 2 Hình thành định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Mục tiêu Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Qui tắc biến đổi phương trình Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn Phương pháp Thuyết trình vấn đáp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.