Chuyển hóa pháp luật và các vấn đề ở Việt Nam: Phần 1

"Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu: Phần 1" trình bày chuyển hóa pháp luật Những khía cạnh lý luận; chuyển hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam. | THỰC TIỄN VÀ THÁCH THỨC TRONG CHUYỂN HÓA PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU CHALLENGES AND PRACTICES OF LEGAL TRANSPLANTS IN VIET NAM SHARING EUROPEAN EXPERIENCES NOT FOR SALE SÁCH KHÔNG BÁN ADDRESS 22 HUNG VUONG STREET - BA DINH DISTRICT - HA NOI - VIET NAM OFFICE OF THE NATIONAL ASSEMBLY VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỊA CHỈ 22 HÙNG VƯƠNG - BA ĐÌNH - HÀ NỘI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI OFFICE OF THE NATIONAL ASSEMBLY THỰC TIỄN VÀ THÁCH THỨC TRONG CHUYỂN HÓA PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU CHALLENGES AND PRACTICES OF LEGAL TRANSPLANTS IN VIET NAM SHARING EUROPEAN EXPERIENCES NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC HONG DUC PUBLISHING HOUSE Hà Nội 2016 Ấn phẩm này thể hiện quan điểm của các tác giả và dưới bất kỳ phương thức nào những nội dung này cũng không được xem là phản ánh quan điểm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Disclaimer This publication represents the views of the authors and does not reflect the position of the Delegation of the European Union to Viet Nam. Ấn phẩm này được xuất bản bởi Chương trình Hỗ trợ Đối thoại Chiến lược Việt Nam EU do Liên minh châu Âu tài trợ. Published with support of EU-Viet Nam Strategic Dialogue Facility funded by the European Union. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI OFFICE OF THE NATIONAL ASSEMBLY THỰC TIỄN VÀ THÁCH THỨC TRONG CHUYỂN HÓA PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU CHALLENGES AND PRACTICES OF LEGAL TRANSPLANTS IN VIET NAM SHARING EUROPEAN EXPERIENCES KỶ YẾU HÔI . THẢO QUỐC TẾ DO VĂN PHÒNG QUỐC HÔI . TỔ CHỨC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ORGANISED BY THE OFFICE OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VIET NAM WITH THE SUPPORT OF THE EUROPEAN UNION NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC HONG DUC PUBLISHING HOUSE Hà Nội 2016 LỜI MỞ ĐẦU T ham khảo tiếp nhận kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật của quốc gia khác phục vụ công tác xây dựng và thực thi pháp luật của quốc gia mình là hiện tượng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mô tả hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.