Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch, tập trung phân tích việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của thành phố Châu Đốc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của thành phố Châu Đốc trong thời gian tới. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI THỊ MỸ DUYÊN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI THỊ MỸ DUYÊN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC TỈNH AN GIANG Ngành Chính sách công Mã số 8 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM ANH TUẤN HÀ NỘI 2021 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhân lực là nguồn lực quan trọng của mỗi quốc gia do đó phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu cần thiết là một trong những yếu tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế cũng như sự phát triển toàn diện của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc thay đổi diện mạo và từng bước khẳng định tầm vóc trong quá trình phát triển những năm qua. Chỉ có hoạt động du lịch mới có thể quảng bá và giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam các điểm đến với bạn bè trên thế giới từ đó nâng cao vị thế và tạo dựng uy tín trên trường quốc tế về một Việt Nam năng động mến khách yên bình. Trong điều kiện phát triển như hiện nay thì không một ngành kinh tế nào có thể theo kịp sự phát triển của các nước trong khu vực như ngành du lịch. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đến ngành công nghiệp không khói này. Với định hướng chung của ngành du lịch trong cả nước du lịch An Giang nói chung và đặc biệt là ngành du lịch của thành phố Châu Đốc nói riêng cũng ngày càng phát triển nổi bật với các đặc tính về du lịch tâm linh tín ngưỡng và sinh thái núi giữa đồng bằng tạo nên một vùng đất mang lại cho người dân khắp mọi miền đất nước một niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc an lành và thịnh vượng. Vì vậy trong những năm gần đây du lịch Châu Đốc với tư cách là trọng điểm của du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có sự đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có Châu Đốc xác định phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.