Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức c

Ngày 11/6/2007 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2007/TT-BTC thay thế Thông tư số 100/2000/TT-BTC, trong đó có nhiều quy định mới về chế độ chi tiếp khách nhằm thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    0    01-08-2021