Hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý Acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại mỏ Bạch Hổ và Mổ Rồng

Bài viết giới thiệu quá trình hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại các mỏ Bạch Hổ và Rồng của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”. | THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 4 - 2021 trang 4 - 13 ISSN 2615-9902 HOÀN THIỆN HỆ HÓA PHẨM XỬ LÝ ACID VÙNG CẬN ĐÁY GIẾNG VỈA CÁT KẾT TẠI MỎ BẠCH HỔ VÀ MỎ RỒNG Nguyễn Văn Ngọ1 Lê Văn Công1 3 Đỗ Thành Trung1 Nguyễn Quốc Dũng2 Đào Quốc Tùy3 1 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP PVChem 2 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 3 Đại học Bách khoa Hà Nội Email conglv@ https Tóm tắt Bài báo giới thiệu quá trình hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại các mỏ Bạch Hổ và Rồng của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro . Thành phần chính của hệ acid hàm lượng HF và tỷ lệ HCl HF được cải thiện theo hướng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ được áp dụng cho đối tượng đá cát kết tăng khả năng phòng ngừa kết tủa thứ cấp các sản phẩm không mong muốn từ Fe III và Al III . Trên cơ sở đó nhóm tác giả đề xuất hướng tiếp tục hoàn thiện hệ acid và công nghệ triển khai phù hợp với giai đoạn cuối đời mỏ. Từ khóa Xử lý acid vùng cận đáy giếng chống kết tủa thứ cấp. 1. Giới thiệu Tổ hợp HCl HF trở thành thành phần chính của hỗn hợp acid với tên gọi Mud acid . Một sản phẩm khác của phản Công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng nói chung và xử ứng giữa HF với alumosilicate là SiO2 được tạo ra và tồn lý acid vùng cận đáy giếng nói riêng giúp phục hồi năng tại dưới dạng hạt rất mịn hấp phụ trên bề mặt kênh dẫn suất khai thác giếng sau thời gian khai thác. Để xử lý acid hoặc có thể dưới dạng Si OH 4 kết tủa bít lại một phần các vỉa cát kết các công ty dầu khí thường sử dụng kiểu hệ khoang rỗng. acid có thành phần như trong Bảng 1. Đến nay chưa có phương pháp giúp ngăn cản sự hình HF có vai trò chính trong hòa tan nhiễm bẩn vô cơ từ thành các kết tủa này. Acid acetic và chất kiểm soát kết các alumosilicate các loại khoáng sét các khoáng thuộc tủa thứ cấp đều góp phần vào việc chống kết tủa thứ cấp họ feldspar và SiO2. Quá trình tương tác của HF với alu- các sản phẩm không mong muốn. Chất ức chế ăn mòn và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG